Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » Parotis Tüberkülozu: Uzun Süre Sessiz Kalabilir mi?
 

Parotis Tüberkülozu: Uzun Süre Sessiz Kalabilir mi?

Dere H., Seçkin S., Boztepe F., Oruk V., Selçuk A.

Parotis bezinin tüberküloz enfeksiyonu nadir görülür. Ellibir yaşında bayan hasta preauriküler bölgede 30 yıllık şişlik ve son bir yılda bu şişlikte artma öyküsü ile bize başvurdu. Hasta parotis malin tümörü düşünülerek parotidektomi ve kitle eksizyonu uygulandı. Patolojik inceleme granülomatöz enfeksiyon şeklinde rapor edildi. Göğüs Hastalıkları kliniğine konsulte edilerek parotis tüberkülozu tanısı ile anti-tüberküloz tedavi başlandı. Tüberküloz enfeksiyonu, parotis kitlelerinin ayırıcı tanısında akla getirilmesi gereken bir durumdur.

Tuberculous Parotıtıs: Can Be Left Sılent For A Long Tıme?

Dere H., Seçkin S., Boztepe F., Oruk V., Selçuk A.

Tuberculous infection of the parotid gland is rare. A fifty-one-year-old woman presented with a history of 30 year swelling in preauricular region and a gradual increase in dimension at last year. Patient was suggested as parotid malignancy and underwent parotidectomy and mass excision. Pathological examination revealed a granulomatous infection. She was diagnosed as tuberculous parotitis by chest specialists and treated by anti-tuberculous-chemotherapy. Tuberculosis should be considered as part of the differential diagnosis of parotid masses.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006-5 (3)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale