Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » Kronik Larenjitli Hastalarda Ses Kalitesi
 

Kronik Larenjitli Hastalarda Ses Kalitesi

Kandoğan T.

Bu çalışmada kronik larenjitli hastaların ses kalitesi araştırılmıştır. Yaşları 22 ile 64 arasında değişen, 18'i erkek 3'ü kadın olmak üzere 21 hasta çalışmaya alınmıştır. Hastaların tamamı sigara kullanıcısıdır, ve 12 tanesinde laringofarengeal reflü bulguları mevcut idi. Kontrol grup ise 67'si erkek 7'si kadın olmak üzere 74 kişiden oluşmaktaydı. Bunlardan 49 tanesi sigara içicisiydi ve 16 tanesinde laringofarengeal reflü bulguları mevcut idi. Kronik larenjit teşhisi 70º endoskop ile konmuştur. İşitsel ve akustik analizler, ses alanı, maksimum fonasyon süresi ve disfoni şiddet endeksi hesaplanmıştır. İstatistiksel analizde T Test kullanılmıştır. Kontrol ve kronik larenjitli hasta gruplarında, RBH ve DSI skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark çıkmıştır. Sonuç olarak gerek objektif gerekse subjektif değerlendirme sonuçlarına göre kronik larenjitli hastalarda ses kalitesinin hafif-orta derecede bozulduğunu söyleyebiliriz.

Voıce Qualıty In Chronıc Laryngıtıs

Kandoğan T.

In this study, the voice quality of the chronic laryngitis patients have been evaluated. 21 chronic laryngitis patients, 18 males and 3 females, aged between 22 and 64 years old were included to the study. All of them were smoker, and in 12 of them, laryngopharyngeal reflux were present. Control group consist of 74 volunteers, 67 males and 7 females. 49 of them were smokers,and in 16 of them, laryngopharyngeal reflux were present. The diagnosis of chronic laryngitis was established by videolaryngoscopy using a 70º rigid scope. Auditive and acoustic analysis, voice range profile, maximum phonation time and the Disphonia Severity Index (DSI) were measured. Statistical analysis was performed using paired sample T-Test. There was a statistically significant difference in RBH and DSI scores of the control and chronic laryngitis groups. The voice quality is slightly-moderately disturbed in chronic laryngitis patients, objectively and subjectively.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006-5 (2)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale