Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » İnterorbital Aralık Ölçümü: Sinonazal Patolojilerde Değişir mi?
 

İnterorbital Aralık Ölçümü: Sinonazal Patolojilerde Değişir mi?

Doğru H., Yarıktaş M., Yasan H., Baykal B., Aynalı G.

Amaç: Etmoid sinüslerin anatomik varyasyonları ve yapıları (boyutları vs.) endoskopik sinüs cerrahları için çok önemlidir. Endoskopik sinüs cerrahisinin en tehlikeli komplikasyonları orbital ve intrakraniyal olanlardır. Bu çalışmanın amacı interorbital aralığa bir sınıflama oluşturmak ve var ise sinonazal patolojilere bağlı değişimlerini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya orbital ve rinolojik değerlendirme için paranazal sinüs tomografisi çekilen 554 hasta (321 erkek, 233 kadın) dahil edildi. Hastalar şu şekilde sınıflandırıldı: nazal polip (n= 75), kronik rinosinüzit (n= 192), sinonazal patolojisi olmayanlar (n= 287). Bütün hastaların Keros tipleri ve interorbital aralıkları, paranazal sinüslerinin koronal plandaki bilgisayarlı tomografilerinin aynı standart kesitinde ölçüldü. Bulgular: Gruplar arasında bu iki tip sınıflandırmaya göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı. Sonuçlar: Endoskopik sinüs cerrahisi öncesinde paranazal sinüslerin tomografileri, etmoidler arasındaki en dar bölgede (interorbital aralık) olabilecek cerrahi zorluklar hakkında aydınlatıcı bilgi verebilir. Bu parametre, nazal polip ve kronik sinüzit gibi nazal patolojilerden etkilenmez.

Gradıng For Interorbıtal Dıstance: Does It Varıate In Sınonasal Pathologıes?

Doğru H., Yarıktaş M., Yasan H., Baykal B., Aynalı G.

Objective: Anatomic variations and configurations of ethmoid sinuses (along with dimensions) are very important for endoscopic sinus surgeon. The most dangerous complications of endoscopic sinus surgery are orbital and intracranial ones. The purpose of this study was to make a classification of interorbital distance and to determine whether it was altered by some sinonasal pathology. Materials and Methods: Five hundred fifty-four adult patients (321 Male, 233 female) underwent paranasal sinus computed tomography imaging for evaluation of either rhinological or orbital complaints were included in this study. The patients were classified as follows: patients with nasal polyposis (n= 75), patients with chronic rhinosinusitis (n= 192), patients without sinonasal disease (n= 287). Interorbital distance and Keros typing of all patients were measured from the same standard location of coronal computed tomography of paranasal sinuses. Results: There was no statistically significant difference among three groups regarding to two types of classifications. Conclusions: Computed tomography of paranasal sinus before endoscopic sinus surgery may give some clue about surgical difficulties in the region of the narrowest part of ethmoids (interorbital distance). This parameter has not been influenced from sinonasal pathologies such as nasal polyposis and chronic rhinosinusitis.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006-5 (2)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale