Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » Erişkinlerde Kokleer İmplant Komplikasyonları
 

Erişkinlerde Kokleer İmplant Komplikasyonları

Gültekin G., Kandoğan T., Olgun L.

Bu çalışmanın amacı erişkin hastalarda kokleer implant komplikasyonlarının belirlenmesidir. Bunun için kokleer implantasyon yapılmış hastalar retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 1998 ile 2004 yılları arasında yaşları 21 ile 56 arasında değişen 69 kadın ve 34 erkek hastaya 105 kokleer implantasyon yapılmıştır. Cihazın çıkartılmasına sebebiyet veren ve yeni bir operasyonu gerektiren, ciddi bir tıbbi soruna veya fasiyel paraliziye yol açan ve hastanede yatış süresini uzatan komplikasyonlara major komplikasyonlar, kendiliğinden veya basit lokal veya ilaç tedavisi ile geçen komplikasyonlara da minör komplikasyonlar denilmiştir. Çalışmamızda 14 (13.33%) minör ve 4 (3.8%) major komplikasyona rastlanmıştır. En sık rastlanan minör komplikasyon ameliyat sonrası baş ağrısı (4.76%) dır. Bunu sersemlik hali, kusma ve baş dönmesi 3 (2.8%), yara enfeksiyonu1 (0.9%), nistagmus 1 (0.9%), seroma 1 (0.9%), rinoliquore 1 (0.9%), tat bozukluğu 1 (0.9%) ve hipertansiyon 1 (0.9%) takip etmiştir. En sık rastlanan majör komplikasyon ise fasiyel sinir parezisi veya paralizisi 2(1.9%) dir. Bunu peroperatuar kanama 1 (0.9%) ve implantın takılamaması 1 (0.9%) takip eder. Ameliyat edilen hiç bir hastamızda hayatı tehlikeye sokan bir komplikasyon görülmemiştir. Bu çalışma erişkinlerde kokleer implantasyonun güvenli bir ameliyat olduğunu ve komplikasyonlarında kabul edilebilir sınırlarda olduğunu göstermektedir.

Complıcatıons Of Cochlear Implantatıon In Adults

Gültekin G., Kandoğan T., Olgun L.

The objective of this study was to determine complications of cochlear Implantation in adults. Adult CI patients are reviewed retrospectively. 105 cochlear implant operations in 103 adults, 69 males and 34 females, aged between 21 to 56 years were included to the study. These patients have been operated between 1998 and June 2004. Complications were defined as major complications, those requiring explantation of the device or further operation, causing a significant medical problem, leading to any degree of facial paralysis or require additional hospitalization for treatment, or minor complications, those settled spontaneously, with conservative treatment, local care and/or with medication alone. There were 14 (13.33%) minor complications and 4 (3.8%) major complications. The most frequented minor complication was postoperative head pain (4.76%). It is followed by Dizzines, vomiting and vertigo 3 (2.8%), Wound infection 1 (0.9%), nistagmus 1 (0.9%), seroma 1 (0.9%), rhinoliquore 1 (0.9%), tast disturbances1 (0.9%) and hypertension1 (0.9%). The most frequented major complication was facial nerve paresis or paralysis 2 (1.9%) followed by per-op profuse bleeding 1 (0.9%) and failure to implant 1 (0.9%). There were not any life threating complications in any of our implanted adults. This study confirms that cochlear implantation in adults is relatively safe and that major complications are few and within acceptable limits.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006-5 (2)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale