Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » Olfaktör Nöroblastom: Olgu Sunumu
 

Olfaktör Nöroblastom: Olgu Sunumu

Oğuz H., Arslan N., Şafak M.A., Demirci M., Felek S.

Olfaktör Nöroblastom (Estezionöroblastom), nadir görülen, burun boşluğunun üst kısmında, olfaktör nöroepitelden köken alan bir tümördür. Burun boşluğu tümörlerinin %3’ünden daha az bir kısmını oluşturur. Yavaş büyüme paterni ve lokal rekürrensler ile karakterizedir. Günümüzde, modern görüntüleme yöntemleri ile ameliyat öncesi dönemde sınırları tam ve doğru olarak değerlendirilebilmektedir. Genellikle ileri evrelerde yakalanırlar. Tedavi seçenekleri geniş cerrahi rezeksiyon veya cerrahi rezeksiyon ile kombine radyoterapi veya kemoterapidir. Bir olgu ışığında olfaktör nöroblastom tartışılmaktadır.

Olfactory Neuroblastoma: Case Report

Oğuz H., Arslan N., Şafak M.A., Demirci M., Felek S.

Olfactory Neuroblastoma (Esthesioneuroblastoma) is an uncommon tumor that arises from olfactory epithelium of upper nasal cavity. It represents less than 3% of nasal cavity tumors. It is characterized by slow growth pattern and local recurrences. Today, its borders can be predicted clearly by modern imaging techniques pre-operatively. They usually present as high-grade tumors. Treatment options are surgical resection or surgical resection combined with radiotherapy or chemotherapy. By means of a case, olfactory neuroblastoma is discussed.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006-5 (2)

Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
Nis 4. İlkbahar Toplantısı
Antalya
18
2019
Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale