Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » Dilde Yaygın Liken Planus: Vaka Sunumu
 

Dilde Yaygın Liken Planus: Vaka Sunumu

Türkoğlu S., Özdemir H., Aydın E.

Liken planus organ tutulumu göstermeyen deri, tırnak ve mukozal yüzeyleri tutan bir hastalıktır. Çoğunlukla bileklerde, sırtta, bacaklarda ve perimalleolar bölgelerde, 30-60 yaş arası erişkinlerde görülürler. Oral ve genital müköz membran lezyonları da görülebilmektedir. Oral liken planusun çeşitli klinik prezentasyonları bulunmaktadır ve inflamatuar bir hastalık olarak tarif edilmektedir. Liken planus T hücre aracılığı ile oluşmaktadır. Nedeni tam olarak bilinmemekle beraber bazal membran veya bazal keratinositler bir immünopatolojik patogenez ile T lenfositleri tarafından direkt etkilenmektedir. Oral liken planus prekanseröz lezyonlar arasında klasifiye edilmekle beraber oral liken planus ilişkili kanserlerin prognozuna yönelik data çok azdır. %0 - %5.6 arasında transformasyon oranları belirtilmiştir. Oral likenoid reaksiyonların klasik oral liken planusa göre daha sık malign transformasyon gösterdiği belirtilmektedir. Oral liken planus tedavisinde lokal veya sistemik multipl terapotik seçenekler mevcuttur. Dilinde yaklaşık bir yıldır var olan beyaz lezyonlar, dilde yanma, uyuşukluk ve tat alamama şikayetleri ile kliniğimize başvuran 60 yaşında bayan hasta sunulmuştur. Hastanın bütün dil dorsumunu kaplayan beyaz renkli plaklarından biyopsi alınmış ve histopatolojik olarak liken planus olarak rapor edilmiştir. Hasta tedavisine yönelik olarak dermatoloji bölümüne yönlendirilip, kliniğimizce de takip altına alınmıştır.

Dıffuse Lıchen Planus Of The Tongue: Case Report

Türkoğlu S., Özdemir H., Aydın E.

Lichen planus is a disease that involves skin, mucosal surfaces and nail but not the solid organs. It frequently affects wrist, leg, back and perimalleolar region with a mean age of onset in the third to sixth decade. Oral and genital mucosal lesions can also be seen. Oral lichen planus is an inflammatory disease that can appear in different clinical forms. Lichen planus is a T-cell mediated disease. Even though lichen planus is an idiopathic disease basal membrane or basal keratinocytes are immunohistologically effected by T-lymphocytes. Oral lichen planus is classified as a premalignant lesion, data about prognosis of associated malignancies are inadequate. Frequency of malignant transformation in oral lichen planus is ranging from 0%- 5.6%. Oral lichenoid reactions are reported to undergo malignant transformation more than classical oral lichen planus. There are multiple local or systemic therapeutic modalities for treating lichen planus. A 60-year-old female patient with loss of taste, burning sensation and numbness on her tongue with white lesions is presented. Incisional biopsy from the white lesions on different parts of the dorsum of her tongue confirmed the diagnosis of lichen planus. She was followed up by our clinic and was referred to the dermatology department for treatment.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006-5 (2)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale