Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » Sfenoid Sinüs Mukoseline İkincil Abdusens Sinir Paralizisi: Olgu Sunumu
 

Sfenoid Sinüs Mukoseline İkincil Abdusens Sinir Paralizisi: Olgu Sunumu

Ural A., Kutluhan A., Bozdemir K., Berçin S.

Sfenoid sinüs mukoseli seyrek görülen, fakat iyi bilinen bir klinik tablodur. Semptomlar genellikle çevre yapıların bası altında kalmasından kaynaklanır. Bu yazıda abdusens sinir paralizisi ile karşımıza gelen bir sfenoid sinüs mukoseli olgusu sunulmuştur. Acil olarak yapılan endoskopik sinüs cerrahisi ile mukosel marsupialize edilmiş ve semptomların hızla gerilediği görülmüştür. Sfenoid sinüs mukoseli bir çok haayti yapıyla olan yakın komşuluğu dolayısıyla çok farklı semptomlarla karşımıza gelebilir. Acil cerrahi müdahaleyi gerekli kılan bir durum olan abdusens sinir paralizisinin de ayırıcı tanısında akılda tutulmalıdırlar.

Sphenoıd Sınus Mucocele Presentıng Wıth Abducens Nerve Paralysıs: Case Report

Ural A., Kutluhan A., Bozdemir K., Berçin S.

Sphenoid sinus mucocele is a rare, but well-known clinical entity. Symptoms usually arise from the compression of neighbouring structures. We describe a case of sphenoid sinus mucocele presenting with abducens nerve palsy. Emergent endoscopic sinus surgery with marsupialization of the mucocele resulted in immediate resolution of symptoms. Sphenoid sinus mucoceles may result in various symptoms due to its proximity to many vital anatomical structures. They should be kept in mind in the differential diagnosis of abducens nerve palsy and early surgical intervention is curative in such a condition.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006-5 (2)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale