Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » Baş Ve Boyun Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisinin Tanısal Değeri
 

Baş Ve Boyun Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisinin Tanısal Değeri

Yetişer S., Öngörü Ö., Akçam M.T., Karakoç Ö., Demir D.

İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) sonuçlarımız eksizyonel biyopsi sonuçları ile karşılaştırılarak sitolojinin tanısal değerinin araştırılması amaçlanmıştır. Hastalar ve Yöntemler: Baş ve boyun bölgesinde tiroid dokusu hariç değişik kitlelerden elde edilen 164 aspirasyon materyalinin sitoloji sonuçları, histopatolojik tanıları ile karşılaştırıldı. Hastalar kitlenin kaynaklandığı yere göre tükürük bezleri, lenf nodları ve kistik kitleler olarak üç gruba ayrılarak İİAB’nin duyarlılık, özgüllük, tanı doğruluğu değerleri her grup için araştırılmıştır. Bulgular: Baş ve boyun kitlelerini birlikte değerlendirdiğimizde duyarlılık, özgüllük, tanı doğruluğu değerleri sırasıyla, %80.64, %100, %96.34’tür. Bu değerler sırasıyla tükürük bezlerinde %69.2, %100, %96; lenf nodu patolojilerinde %88.8, %100, %94.1 ve kistik lezyonlarda ise her üç değer % 100’dür. Yalancı pozitif sonuca hiç rastlanmazken, yalancı negatiflik oranı %3.6 (6 olgu) olarak bulunmuştur. Sonuç: İnce iğne aspirasyon biyopsisi baş ve boyun kitlelerinin tanısında güvenli, kolay ve faydalı bir tanı yöntemidir.

Dıagnostıc Accuracy Of Fıne Needle Aspıratıon Bıopsy In Head And Neck Masses

Yetişer S., Öngörü Ö., Akçam M.T., Karakoç Ö., Demir D.

Objectives: This study aims to assess the diagnostic accuracy of cytology by comparison of the results of fine-needle aspiration biopsies (FNAB) with histopathologic examination. Patients and Methods: The cytology results of 164 aspirates taken from a variety of head and neck masses excluding thyroid tissues were compared with histopathologic diagnoses. The patients were divided into 3 groups based on the origin of the masses as salivary glands, lymph nodes and cystic masses according to histopathologic diagnoses, and the sensitivity, specificity and accuracy of FNAB were analyzed for each group. Results: The sensitivity, specificity and accuracy of FNAB were 80.64%, 100%, 96.34% respectively in all head and neck masses. Those were %69.2, %100, %96 in salivary glands; 88.8%, 100%, 94.1% in lymph nodes; 100% for each value in cystic lesions, respectively. Fine-needle aspiration biopsy was found to have a false-negative rate of 3.6 ( 6 cases ) and no false-positive result. Conclusion: Fine-needle aspiration biopsy is a safe, easy and useful diagnostic tool for head and neck masses.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006-5 (1)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale