Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » Alt Konka Anatomik Varyasyonlarının Sıklığı
 

Alt Konka Anatomik Varyasyonlarının Sıklığı

Doğru H., Yarıktaş M., Yasan H., Baykal B., Aynalı G., Akkuş Ö.

Amaç: Alt konkalara ait anatomik varyasyonlar (AKAV) nadir görülen bir durum değildir. Alt konka ile ilgili hipertrofi dışında bildirilmiş varyasyonlar; agenezi, hipogenezi, bifidite ve pnömatizasyondur. Bu çalışmanın amacı AKAV sıklığını belirlemektir. Yöntem ve Gereçler: Rinolojik ve/veya orbital şikayetler nedeni ile paranazal sinüs bilgisayarlı tomografisi (PNS BT) çekilmiş yetişkin olguların tüm dosya bilgileri retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: İncelenen 1085 olgunun PNS BT taramasında tespit edilen anatomik varyasyonlar, 419 hipertrofi (152 bilateral ve 267 unilateral), 11 paradoks kıvrımlı (8 bilateral ve 3 unilateral), 8 hipoplazik (6 bilateral, 2 unilateral), 2 pnömatize, l bifid (unilateral) ve l epsilon şeklinde (bilateral) idi. Sonuç: Hipertrofiler hariç tutulduğunda AKAV olguların %2’sinde görülmektedir. Alt konka hipertrofileri gerek yorumlamadan kaynaklanan farklılıklar, gerek nazal siklusa bağlı değişkenliği ve % 40’lara varan sıklıkta görülmesinden dolayı varyasyon olarak kabul edilmemelidir. Bu çalışmada paradoks görünümlü alt konka da ilk defa tanımlanmaktadır.

The Frequency Of The Inferıor Turbınate Anatomıc Varıatıons

Doğru H., Yarıktaş M., Yasan H., Baykal B., Aynalı G., Akkuş Ö.

Purpose: The variations of inferior turbinates (VIT) are not rare entity. The reported variants of inferior turbinate excluding hypertrophy are agenesis, hypogenesis, bifidity and pneumatization. The aim of this study is to determine the frequency of VIT. Materials and Methods: The whole file records of patients scanned by paranasal sinus computed tomography (PNS-CT), for either rhinologic or orbital complaints were reviewed retrospectively. Results: The anatomic variants determined from PNS-CTs of 1085 case were as follows: 419 hypertrophy (152 bilateral and 267 unilateral), 11 paradoxical curvature (8 bilateral and 3 unilateral), 8 hypoplasia (6 bilateral, 2 unilateral), 2 pneumatized, l bifidity (unilateral) and l epsilon-shaped (bilateral). Conclusions: VIT frequency is 2 %, when excluding the inferior turbinate hypertrophy. The inferior turbinate hypertrophy should not be accepted as variants because of differences in comments, nasal cycle changes during scanning and 40 % frequency. In this study, paradoxical curvature of inferior turbinate is first determination of this variant.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006-5 (1)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale