Endoskopik Septoplasti

Özturan O., Miman M.C., Kızılay A., Akarçay M., Çağlar A.

Amaç: Septoplastide endoskopik yöntem, geleneksel alın ışığı yöntemi karşısında giderek daha fazla ilgi görmektedir. Bu yöntemin en önemli avantajı izole deviasyon vakalarında deviasyon bölgesine daha sınırlı bir diseksiyonla ulaşılabilmesi sonucunda morbidite ve ameliyat sonrası ödem miktarının daha az olmasıdır. Yöntem ve Gereçler: Bu makalede 16 vakalık serimizde endoskopik septoplasti tecrübemizi sunarak cerrahi endikasyonlar, teknik ve komplikasyonlarımızı tartıştık. Sonuç: Endoskopik yöntemde subperikondrial diseksiyonun sınırlı tutulabilmesi özellikle daha önce septumundan kıkırdak çıkarılmış vakaların ameliyatlarında büyük önem taşır. Diğer avantajları ise özellikle arka deviasyonlarda daha iyi bir görüş sunması, septoplasti ve sinüs ameliyatı arasında daha iyi bir cerrahi geçiş sağlaması ve iyi bir eğitim aracı olmasıdır.

Endoscopıc Septoplasty

Özturan O., Miman M.C., Kızılay A., Akarçay M., Çağlar A.

Objective: Endoscopic technique has an increasing demand against the conventional head light technique in septoplasty. The most important advantage of this technique is ability to reach the isolated deviation with minimal dissection resulting less morbidity and postoperative oedema. Matherials and Methods: İn this article we presented our experiences about 16 cases and discussed indications, technique and complications in endoscopic septoplasty. Results: Limited subpericondrial dissection is important especially in the patients underwent septal cartilage resection surgery. Better visualisation in posterior deviations and easier transitions between the septoplasty and sinus surgery are the other advantages of this technique. In addition endoscopic technique helps the education of all operating room staff.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006-5 (1)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale