Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » Yaşlı Hastada Bilateral Ranula: Olgu Sunumu
 

Yaşlı Hastada Bilateral Ranula: Olgu Sunumu

Cenik Z., Arbağ H., Toy H., Öztürk K., Yaman H.

Ranula sublingual bezden gelişen ekstravazasyon kistidir. Genellikle ağrısız, fluktuan şişlik olarak görülür. Sıklıkla genç erişkinlerde görülür ve unilateraldir. Bilateral ranula nadirdir. Elli üç yaşında kadın hasta, 6 aydır bulunan ve zamanla büyüyen ağız tabanında bilateral şişlik şikayeti ile başvurdu. Lezyonlar intraoral yolla total olarak çıkartıldılar. Postoperatif dönemde komplikasyon görülmedi ve 7 aylık takip süresinde rekürrens yoktu.

Bılateral Ranula In An Elderly Patıent: A Case Report

Cenik Z., Arbağ H., Toy H., Öztürk K., Yaman H.

Ranula is a mucus extravasation cyst arising from the sublingual gland. Ranula usually appears as a painless, fluctuant swelling. It commonly occurs unilaterally and in young adults. Bilateral ranula is extremely rare. A 53 year-old female suffered from bilateral swelling in the floor of the mouth that had been enlarging slowly over the past 6 months. The lesions were resected completely via intraoral approach. No complication was observed during the postoperative period. There was no recurrence in the seven months follow up period.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006-5 (1)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale