Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » Fungal Sinüzitli Bir Olguda Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
 

Fungal Sinüzitli Bir Olguda Bilgisayarlı Tomografi Bulguları

Akkuzu G., Çevik B., Tutar U. N., Musapaşaoğlu H., Tarhan Ç. N., Coşkun M.

Paranazal sinüslerde fungal kolonizasyon nadir olarak görülmektedir. Bu olguda, sirotik parankimal karaciğer hastalığı nedeniyle takip edilen, karaciğer transplantasyonu planlanan ve kronik invaziv fungal sinüzit tanısı alan bir hastada paranazal sinüs bilgisayarlı tomografi (BT) bulguları sunulmuştur. İmmun sistemi baskılanmış hastalarda invaziv fungal sinüzit gelişme riskinin yüksek olması nedeniyle organ transplantasyonu düşünülen hastalarda cerrahi öncesi fungal sinüzit tanısı koymak önemlidir. Paranazal sinüslere yönelik kontrastsız BT görüntüleme, fungal sinüzitlerin başlangıç tanısında, tedavinin planlanmasında ve takibinde değerli bilgiler sağlar. Bizim olgumuzda da izlendiği şekilde, özellikle immün sistemi baskılanmış veya kronik hastalığı olan hastalarda paranazal sinüsler içerisinde düzensiz sınırlı hiperdansite izlenmesi fungal sinüziti akla getirmelidir.

Fungal Sınusıtıs Of The Paranasal Sınuses: Computed Tomography Fındıngs

Akkuzu G., Çevik B., Tutar U. N., Musapaşaoğlu H., Tarhan Ç. N., Coşkun M.

Fungal colonization is a rare condition in paranasal sinuses. In this case, we present computed tomography findings of fungal sinusitis in a patient who had chronic liver disease and was a candidate for liver transplantation. Preoperative diagnosis of fungal sinusitis is very important in patients who will undergo transplantation, because, risk of fungal sinusitis is high in these patients with immunsuppression. Unenhanced computed tomography imaging of paranasal sinuses provides valuable information for initial diagnosis of fungal sinusitis, treatment planning and evaluating the course of disease. Fungal sinusitis should be considered in the differential diagnosis, in the presence of hyperdense areas with irregular margins within the paranasal sinuses on unenhanced computed tomography in patients who are immunsuppressed or have chronic systemic diseases as in our case.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006-5 (1)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale