Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » Nazal Kavitenin Fibrohistiositik Tümörü : Olgu Sunumu
 

Nazal Kavitenin Fibrohistiositik Tümörü : Olgu Sunumu

Dereköy S., Altuntaş A., Kahveci O., Şahin Ö., Yılmaz M. D.

Fibrohistiositik tümörler nazal kavitenin oldukça seyrek görülen non-epitelyal tümörleridir. Tümör çeşitli hücre populasyonlarını içermekle birlikte malignite potensiyelinin patolojik kriterleri hala tartışmalıdır. 5 yaşında, erkek hasta kliniğimize burun tıkanıklığı, burun sol kısmında şişlik şikayeti ile başvurdu. Anterior rinoskopide sol burun kavitesindeki kitlenin düzgün yüzeyli olduğu ve pasajı tamamen obstrukte ettiği, burun sırtının muayenesinde kitlenin sol nazal kemikte laterale itilmeye neden olduğu görüldü. Paranazal tomografi incelemesinde yaklaşık 3x2x4,5 cm boyutunda, nazal kaviteyi doldurarak, nazal septumu sağa deplase eden, supero-lateralde orbita tabanı ile komşuluk gösteren ve sol osteomeatal bölgeyi oblitere eden kitle izlendi. İnsizyonel biyopsi ile histopatolojik tanısı konulan kitlenin, lateral rinotomi tekniği ile eksizyonu yapıldı. Histopatolojik inceleme sonrası fibrohistiositik tümör olarak değerlendirilen hasta sunulmuş ve tartışılmıştır.

Fıbrohıstıocytıc Tumor Of The Nasal Cavıty

Dereköy S., Altuntaş A., Kahveci O., Şahin Ö., Yılmaz M. D.

Fibrous histiocytoma is a rarely encountered non-epithelial tumor of the nasal cavity. These tumors include different cell populations. The pathologic criteria for the malignant potential of fibrous histiocytoma have been a matter of controversy. A 5 year-old male patient was admitted to our clinic with a compliant of nasal obstruction and a mass on the left side of the nose. Anterior rhinoscopy revealed a mass with a smooth surface completely blocking nasal passage. There was lateralization of the left nasal bone caused by the mass. Paranasal CT scans showed a 3x2x4,5 cm mass contacting with orbital base, obstructing nasal cavity and left ostiomeatal complex and causing nasal septum deviation to the right. The histopathologic diagnosis was done with incisional biopsy and mass was resected with lateral rhinotomy incision. Histopathologic examination revealed the mass was fibrous histiocytoma.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006-5 (1)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale