Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » Üst Servikal Sempatik Zincirden Kaynaklanan Periferik Parafarengeal Schwannoma: Olgu Sunumu
 

Üst Servikal Sempatik Zincirden Kaynaklanan Periferik Parafarengeal Schwannoma: Olgu Sunumu

Yalçın Ş., Keleş E., Sakallıoğlu Ö., Dağlı A. F.

Schwannoma, nöroektodermden kökenli sert, düzgün sınırlı, kapsüllü ve yavaş büyüyen iyi huylu bir tümördür. En sık baş ve boyun bölgesinde görülmesine rağmen servikal sempatik zincirden kaynaklanan schwannoma nadirdir. Tedavisinde parafarengeal bölgeye çeşitli yaklaşımlarla kitlenin total eksizyon uygulanmaktadır. Bu makalede, 28 yaşında bayan hastada paraferengeal bölgede servikal sempatik zincirden kaynaklanan Schwannoma olgusu sunuldu. Bu vakada schwannomanın semptomatolojisi, tanısı, ayırıcı tanısı ve tedavisi tartışıldı.

Perıpherıc Parapharyngeal Schwannoma Orıgınated From Upper Servıcal Symphathetıc Chaın: A Case Report

Yalçın Ş., Keleş E., Sakallıoğlu Ö., Dağlı A. F.

Schwannoma is a stiff, capsulated, slow developing and benign tumour which originated from Schwann cells of nerve sheath and neuroectoderm. Schwannoma which originated from servical symphathetic chain is rare, despite it is most commonly seen in the head and neck region. Total excision with various approach to the parapharyngeal region is performed as treatment. In this article, 28 years old women has Schwannoma which originated from servical symphathetic chain in the parapharyngeal region was presented. The symptomatology, diagnosis and differential diagnosis were discussed.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006-5 (1)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale