Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » Jüvenil Nazofarengeal Anjiyofibrom: Radyolojik Değerlendirme Ve Pre-Operatif Embolizasyon
 

Jüvenil Nazofarengeal Anjiyofibrom: Radyolojik Değerlendirme Ve Pre-Operatif Embolizasyon

Müderris S., Atalar M., Solak O.

Jüvenil nazofarengeal anjiyofibrom (JNA), tüm baş-boyun tümörlerinin %0.5’den daha azını oluşturmaktadır. Histopatolojik olarak benign olmasına rağmen lokal olarak agresif tümörler olup en sıklıkla 5–25 yaşları arası erkeklerde görülür. Görüntüleme ve tedavi tekniklerinde ki ilerlemeler, daha doğru evrelendirmesine yardım etmektedir. Bu yazıda, pre-operatif embolizasyon uygulanan JNA’lı bir olguyu sunuyoruz.

Juvenıle Nasopharyngeal Angıofıbroma: Radıologıc Evaluatıon And Pre-Operatıve Embolızatıon

Müderris S., Atalar M., Solak O.

Juvenile nasopharyngeal angiofibroma (JNA) constitutes less than 0.5% of all head and neck neoplasms. It is a histopathologically benign, yet locally agressive, vascular tumor that occurs most frequently in males from 5 to 25 years. Advances in imaging and treatment techniques are now facilitated more accurate staging of this disease. In this study, we present a case of JNA, to whom pre-operative embolization is administered.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006-5 (1)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale