Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2006 » Erişkin Hastada Servikal Kistik Lenfanjiom: Olgu Sunumu
 

Erişkin Hastada Servikal Kistik Lenfanjiom: Olgu Sunumu

Köybaşıoğlu A., Ceylan A., Çelenk F., Gönül İ.

Lenfanjiomlar lenfatik kanalların esas olarak baş ve boyun bölgelerini etkileyen konjenital malformasyonlarıdır. Bu konjenital lezyonlar iki yaş altı çocuklarda görülmektedir; erişkin yaşlarda oldukça nadirdir. Altmış iki yaşındaki bir bayan hastada solunum sıkıntısına yol açan sağ servikal bölgede fluktuasyon veren 12x10cm boyutlarındaki kitlenin ultrasonografi (USG), magnetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları ve ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) kistik lenfanjiom ile uyumlu gelmesi üzerine, cerrahi olarak tamamı çıkarılmıştır. Histopatolojik inceleme sonucu kistik lenfanjiom ile uyumlu geldi. Hastada cerrahi sonrası dönemde komplikasyon izlenmedi ve 3 yıllık takibinde nüks ile karşılaşılmadı.

Cervical Cystıc Lymphangıoma In Adult: A Case Report

Köybaşıoğlu A., Ceylan A., Çelenk F., Gönül İ.

Lymphangiomas are the congenital malformations of the lymphatic system affecting mainly head and neck region. These congenital lesions are usually seen in children younger than two years of age. Occurrence in adults is uncommon. A 62-year-old woman presented with large cystic mass causing respiratory distress on the right cervical region. Ultrasonography and magnetic resonance imaging revealed a right cervical cystic mass and cystic lymphangioma is noted in the fine needle aspiration biopsy. Cystic mass is totally excised and the pathologic examination supported the diagnosis of cystic lymphangioma. Postoperatively, any complication did not occur and follow-up of 3 years showed no recurrence.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2006-5 (1)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale