Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2007 » Türk Toplumunda Etmoid Çatı ve Kafa Tabanı Analizi
 

Türk Toplumunda Etmoid Çatı ve Kafa Tabanı Analizi

Titiz A., Özlügedik S., Özcan M., Ünal A., Yılmaz Y.F., Şahin C.

Amaç: Endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan hastalarda kafa tabanı kompozisyonunun, mevcut anatomik varyasyonların ve çevre anatomik işaret noktalarının değerlendirilmesi Yöntem ve Gereçler : Kronik rinosinüzit nedeniyle endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan 100 hastanın BT’leri incelendi. İncelemede etmoid çatı ile kribriform plate arasındaki derinlik farkı, maksimum kesitteki orbital yükseklik, orta konkanın maksimal vertikal uzunluğu, etmoid çatı ile nazal taban arasındaki mesafeler ölçüldü. Bulgular: Olguların %10’u Keros tip 1, % 61’i Keros tip 2, %29’u Keros tip 3 olarak izlendi. 19 vakada (%19) olfaktor fossa yükseklik asimetrisi, 37 vakada (%37) fovea şekil asimetrisi saptandı. Keros Tip 1 olgularda orta konka ortalama yüksekliği 29,2 mm, Keros Tip 2 olgularda orta konka ortalama yüksekliği 26,9. mm, Keros Tip 3 olgularda orta konka ortalama yüksekliği 25,8 mm olarak saptandı. Keros tip 1 olgularda nazal kavite total yüksekliği 47,6 mm, Keros tip 2 olgularda nazal kavite total yüksekliği 49,2 mm, Keros tip 3 olgularda nazal kavite total yüksekliği 50,7 mm olarak ölçüldü. Keros Tip 1 olgularda orbita maksimal yüksekliği 39,1 mm, Keros Tip 2 olgularda orbita maksimal yüksekliği 39,2 mm, Keros Tip 3 olgularda orbita maksimal yüksekliği 39,7 mm olarak ölçüldü. Keros tip 3 hastalarda iki taraf olfaktor fossa yükseklik asimetri oranları daha fazla olarak bulunmuştur. Sonuç: Kafa tabanı kompozisyonunun ve çevre anatomik yapıların ortalama uzunluklarının bilinmesi, operasyon esnasında oluşabilecek ciddi komplikayonlardan korunmada bizim için oldukça önemli görünmektedir.

Analysis of Ethmoid Roof and Cranial Base in Turkish Population

Titiz A., Özlügedik S., Özcan M., Ünal A., Yılmaz Y.F., Şahin C.

Objective: To evaluate skulll base composition, anatomic variations and anatomic landmarks in endoscopic sinus surgery patients Material and Methods: We studied CT scans of 100 patiens in which endoscopic sinus surgey was performed for chronic sinusitis. Distance between ethmoid roof and cribirform plate, orbital heigth in maximal cross section, maximal vertical length of middle turbinate and distance between ethmoid roof and nasal floor are measured. Results: 10% of cases were Keros type 1, 61% type 2 and 29% type 3. In 19 cases (19%) olfactory fossa asymmetry and in 37 cases (37%) fovea asymmetry was found. The mean middle turbinate height in type 1 Keros cases was 29, 2 mm, in type 2 Keros cases 26,9 mm and in type 3 Keros cases it was 25,8 mm. The total nasal cavity height was found 47,6 mm in Keros type 1 cases, 49,2 mm in Keros type 2 cases and 50,7 mm in type 3 cases. Maximal height of orbit was 39,1 mm in Keros type 1 cases, 39,2 mm in type 2 cases and 39,7 mm in type 3 cases. Olfactory fossa height asymmetry rates between two sides was found to be higher in type 3 Keros. Conclusion: Evaluating skull base composition and the mean height of structures during endoscopic sinus surgery seems to be very important for us to prevent severe intraoperative complications.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 15/1 1-6

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale