Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2007 » Matür Konjenital Sublingual Kistik Teratom
 

Matür Konjenital Sublingual Kistik Teratom

Özlüoğlu L., Erbek S., Erbek S. S., Karadeli E.

Teratomlar pediatrik olgularda konjenital boyun kitleleri olarak ortaya çıkarlar. Biz dili yukarıya iten ve yeme, konuşma, solunum sıkıntılarına yol açan sublingual kitle ile gelen 2.5 yaşında bir kız çocuğunu sunuyoruz. Manyetik rezonans görüntülemede merkezinde nekrotik komponenti olan kapsüllü bir sublingual kitle (3.1 x 2.6 x 3 cm) izlendi. Bu kitlenin altında, aynı özelliklerde ikinci bir kitle (1.2 x 0.8 x 0.8 cm) saptandı. Her 2 kitle transoral olarak eksize edildi. Histopatolojik incelemede matür kistik teratom tanısı konuldu. Teratomlar çocuklarda nadir görülse de, bu yaş gurubunda boyun kitlelerinin ayırıcı tanısında düşünülmelidir.

Mature Congenital Sublingual Cystic Teratoma: A Case Report†

Özlüoğlu L., Erbek S., Erbek S. S., Karadeli E.

Teratomas present as a congenital neck mass in pediatric patients. We describe a 2½-year-old girl with a sublingual mass that elevated her tongue and had caused difficulty in eating, speaking, and breathing since her birth. Magnetic resonance imaging (MRI) showed a sublingual mass (3.1 x 2.6 x 3 cm) with a well-defined capsule and necrotic components in the center. Under that mass, a second mass (1.2 x 0.8 x 0.8 cm) with the same properties was identified. The transoral excision of both masses was performed. Histopathologic examination yielded a diagnosis of mature cystic teratoma. Although teratomas are rarely seen in children, they must be considered in the differential diagnosis of neck masses in pediatric patients.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 15 /1 1-54

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale