Sarkoidozda Kulak Tutulumu

Oğuz H., Şafak M.A., Demirci M., Çelik H., Kargın S.

Sarkoidoz etyolojisi bilinmeyen pek çok dokunun ve organın granülomatöz iltihabı ile karakterize bir hastalıktır. Kulak burun boğaz bulguları en sık burun, larinks, parotis ve boyun lenf nodlarında görülür. Sarkoidozun kulak bulgusu sıklıkla aurikula cildinin ve kartilajının infiltrasyonu, sensörinöral işitme kaybı ve vertigodur. Bu çalışmada vertigo ve sensörinöral işitme kaybı olan sarkoidozlu bir olgu ışığında hastalığın kulak üzerindeki etkilerini, tanı ve tedavi yaklaşımlarını tartıştık.

The Effects of Sarcoidosis in the Ear

Oğuz H., Şafak M.A., Demirci M., Çelik H., Kargın S.

Sarcoidosis is a disease of unknown etiology, with granulomatous inflammation of many organs and tissues. Its otolaryngological manifestations usually involve nose, larynx, parotid gland and cervical lymph nodes. The usual otological manifestations of sarcoidosis are infiltration of the skin and cartilage of the pinna, sensorineural hearing loss and vertigo. In this study, a patient with sarcoidosis with complaints of vertigo and sensorineural hearing loss is presented. The effects of the disease in the ear and its diagnostic and therapeutic approaches are discussed.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 15 /1 42-46

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale