Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2007 » Otoimmün Sensörinöral İşitme Kayıpları: Derleme
 

Otoimmün Sensörinöral İşitme Kayıpları: Derleme

Göçer C., Demirbaş D.

Otoimmün sensörinöral işitme kayıpları, sensörinöral işitme kayıpları arasında nadir görülen bir tiptir. Tanı konulması progresif işitme kaybı, dizziness gibi non spesifik semptomlardan dolayı zordur. 1979 yılında ilk defa Mc Cabe otoimmün sensörinöral işitme kaybını tanımlamıştır. Daha sonra sensörinöral işitme kayıpları nedenleri arasında immün kaynaklı mekanizmalar olası faktör olarak daha sık karşımıza çıkmıştır. Nadir görülen bir neden de olsa sensörinöral işitme kaybı ile gelen hastalarda otoimmün bozukluk, etyolojide mutlaka aklımızda olması gereken bir durumdur.

Autoimmune Sensorineural Hearing Loss: Review

Göçer C., Demirbaş D.

Autoimmune sensorineural hearing loss is a rare seen type of sensorineural hearing loss. It’s diagnosis can be difficult because of non spesific presentation, like progressive hearing loss and dizziness. In 1979, first Mc Cabe introduced autoimmune sensorineural hearing loss. Thereafter, immune-mediated mechanisms were increasingly seen as possible factors in sensorineural hearing loss. However being a rare cause, autoimmune defect must be marked as an etiological factor of sensorineural hearing loss.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 15/2 103-108

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale