Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2007 » Boyun Kitlelerinin Ayırıcı Tanısında İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi ile Renkli Doppler Ultrasonografinin Tanısal..
 

Boyun Kitlelerinin Ayırıcı Tanısında İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi ile Renkli Doppler Ultrasonografinin Tanısal..

Gürsel A . O., Taş E., Çuhalı D. B.

Boyun Kitlelerinin Ayırıcı Tanısında İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi ile Renkli Doppler Ultrasonografinin Tanısal Değerlerinin Karşılaştırılması (Prospektif Çalışma).. Boyunda kitle şikayeti ile başvuran hastalarda ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) ve renkli doppler ultrasonografinin (USG) tanısal değerlerinin saptanması ve bu iki tekniğin birbirine olan üstünlüklerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem ve Gereçler : Prospektif olarak planlanan çalışmaya 40 hasta alındı. Hastaların yaşı, cinsiyeti, kitlenin lokalize olduğu lenfatik seviye, kitlenin çapı, İİAB, doppler USG ve açık biyopsi sonuçları kayıt altına alındı. İİAB ve doppler USG sonuçları, kesin tanı için uygulanan açık teknik biyopsi sonuçları ile ayrı ayrı karşılaştırıldı. Bulgular: Hastaların 22’si kadın (%55), 18’i erkek (%40) idi. Yaş aralığı kadınlarda 12-80 (ortalama 42.2), erkeklerde 12-75 (ortalama 42.4) arasında değişiyordu. İİAB ve doppler USG sonuçları, açık teknik biyopsi ile elde edilen histopatolojik sonuçlar ile istatistiksel olarak analiz edildiğinde; İİAB için duyarlılık 0.82, özgüllük 1.00, pozitif kestirim değeri 1.00, negatif kestirim değeri 0.88, doğruluk 0.93, relatif risk 8.67; doppler USG için duyarlılık 0.71, özgüllük 0.87, pozitif kestirim değeri 0.80, negatif kestirim değeri 0.80, doğru-luk 0.80, relatif risk 4.00 olarak saptandı. Sonuç: Boyun kitlelerinin malign ve benign ayırımında noninvaziv bir yöntem olan renkli doppler USG oldukça yüksek bir tanısal değere sahip olmakla beraber, İİAB renkli doppler USG’ye göre daha üstündür.

The Comparision of the Diagnostic Values of Fine Needle Aspiration Biopsy and Color Doppler Ultrasonography..

Gürsel A . O., Taş E., Çuhalı D. B.

The Comparision of the Diagnostic Values of Fine Needle Aspiration Biopsy and Color Doppler Ultrasonography in Neck Masses (Prospective Study).. To evaluate and compare the diagnostic values of fine needle aspiration biopsy (FNAB) and color doppler ultrasonography (USG) in patients with neck masses. Material and Methods: This study was done prospectively on 40 patients. The patients’ gender, age; localization and diameter of the neck mass, the results of the fine needle aspiration biopsies, color doppler ultrasonographies and open technic biposies were recorded. The results of the FNAB and color doppler USG were compared with the results of open technic biposies. Results: 22 of the patients were females (55%), and 18 were males (40%). The age of the patients ranged from 12 to 80 years in females (mean 42.2 years), and 12 to 75 years in males (mean 42.4 years). When compared with open technic biopsy, FNAB and color doppler USG had sensitivities of 0.82, 0.71; specificities of 1.00, 0.87; positive predictive values of 1.00, 0.80; negative predictive values of 0.88, 0.80; overall accuracies of 0.93, 0.80 ; and relative risks of 8.67, 4.00 respectively. Conclusion: Although color doppler USG has a very high diagnostic value on the differentiation of the benign neck masses from the malignant ones, FNAB has greater accuracy.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 15/2 60-64

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale