Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2007 » Hiperbilirubinemik Yenidoğanlar ve Aminoglikozid Tedavisi Alan Yenidoğanlarda TEOAE ile İşitmenin Değerlendirilmesi
 

Hiperbilirubinemik Yenidoğanlar ve Aminoglikozid Tedavisi Alan Yenidoğanlarda TEOAE ile İşitmenin Değerlendirilmesi

Polat C., Yüce S., Uysal Ö. İ., Demirören K.

Yenidoğanlarda işitme kaybı için belirlenen risk faktörlerinden olan hiperbilirubinemi ve ototoksik bir ilaç olan aminoglikozid kulla-nımında TEOAE ile işitmenin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem ve Gereçler : Çalışmada; başka bir risk faktörü olmayan 14 hiperbilirubinemik yenidoğana, aminoglikozid tedavisi alan 12 yenidoğana ve tamamen sağlıklı 25 yenidoğana TEOAE testi uygulandı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen yenidoğanların TEOAE test süreleri, amplitüdleri, reproduktibilite yüzdeleri, signal/noise oranları, pass, partial pass, fail oranları arasında anlamlı bir fark görülmedi. Sonuç: Hiperbilirubinemik yenidoğanların TEOAE sonuçlarının normal oluşu hiperbilirubineminin neden olduğu lezyonun yerinin koklea olmadığını düşündürmektedir. Aminoglikozid tedavisi alan yenidoğanların TEOAE sonuçlarında aminoglikozide bağlı olumsuz bir etkilenmenin olmadığı düşünülmüştür.

The Evaluation of Hearing by TEOAE in Hyperbilirubinemic and Aminoglycoside Treated Newborns

Polat C., Yüce S., Uysal Ö. İ., Demirören K.

We aimed to determine hearing functions by the way of TEOAE in newborns who are especially under the risk of hyperbilirubinemia and aminoglycoside treatment which is an ototoxic drug. Material and Methods: In this study, 14 hyperbilirubinemic and 12 aminoglycoside treated newborns who had no other risk factors and 25 healthy newborns were tested via TEOAE. Results: There were no significant differences in the TEOAE test periods, amplitudes, reproducibility percents, signal/noise ratio, pass, partial pass, fail ratios among the tested newborns. Conclusion: Normal TEOAE results of the hyperbilirubinemic newborns suppose us that the region of lesion of the hyperbilirubinemia is not the cochlea. According to the TEOAE results of the newborns who took aminoglycoside treatment, we considered that no negative influence of the aminoglycosides was present.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 15/2 65-70

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale