Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2007 » Larenks Kondrosarkomu: Olgu Sunumu
 

Larenks Kondrosarkomu: Olgu Sunumu

Dere H., İkincioğulları A., Özcan K. M., Çetin A. M.

Kondrosarkom larenkste nadir görülen neoplazmlardandır. Ses kısıklığı şikayeti olan 73 yaşındaki erkek hastaya yapılan endoskopik muayenede üzeri sağlam mukoza ile örtülü, larenks lümenini daraltan, sert kitle gözlendi. Bilgisayarlı tomografide krikoid kartilajı çepe-çevre tutan, posteriordan supraglottik bölgeye doğru uzanan içinde kalsifikasyonlar gözlenen kitle tespit edildi. Kitleden iki kez direkt larengoskopi ile alınan biyopsilerden sonuç alınamadı. Laringofissür yoluyla alınan üçüncü biopsi sonucunda histopatolojik tanının kondrosarkom olarak bildirilmesini takiben hastaya total larenjektomi yapıldı. Bu makalede larenks kondrosarkom olgusu sunuldu, literatür eşliğinde tanı ve tedavi yöntemleri tartışıldı.

Laryngeal Chondosarcoma: Case Report

Dere H., İkincioğulları A., Özcan K. M., Çetin A. M.

Chondrosarcoma is rarely seen in the larynx. A firm laryngeal mass that was covered with smooth mucosa and narrowed the laryngeal lumen was seen in laryngeal endoscopic examination of a 73-year old male with hoarseness. In computerized tomography, a mass that contained calcifications was seen involving the cricoid cartilage circumferentially and extending the supraglottic area posteriorly. The mass was biopsied twice by direct laryngoscopy without any histopathological diagnosis. The histopathological result of the third biopsy that was obtained following a laryngofissure was chonrosarcoma and the patient underwent a total laryngectomy. In this paper, a laryngeal chondrosarcoma case is presented and the diagnosis and treatment is discussed in the light of the literature

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 15/2 79-82

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale