Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2007 » Damağın Plazmositoid Miyoepitelyoması
 

Damağın Plazmositoid Miyoepitelyoması

Demirci M., Aydoğan F., Aydın E., Taştan E., Kürkçüoğlu M., Çiçek Y.

Miyoepitelyoma, miyoepitelyal hücrelerden oluşan tükrük bezlerinin seyrek görülen bir tümörüdür. Tüm tükrük bezi tümörlerinin %1’inden azını oluşturur. En yaygın yerleşim yeri parotis bezidir ve bunu damağın minor tükrük bezleri izler. Plazmositoid tip miyoepitelyomanın seyrek görülen bir subtipidir. Bu makalede ilk tanısı ince iğne aspirasyon biopsisiyle konulan, damağında plazmositoid tip miyoepitelyoma saptanan, 36 yaşında kadın hasta sunuldu.

Plasmacytoid Myoepithelioma of the Palate

Demirci M., Aydoğan F., Aydın E., Taştan E., Kürkçüoğlu M., Çiçek Y.

Myoepthelioma is a rare tumour of the salivary glands composed of myoepithelial cells. It accounts for less than one per cent of all salivary gland tumours. The parotid gland is the most common site followed by the minor glands of the palate. Plasmacytoid variant is a rare form of myoepithelioma . We report a 36 years old female patient with plasmacytoid subtype myoepithelioma localised in the palate initially diagnosed by fine needle aspiration cytology.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 15/2 83-86

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale