Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2007 » İnfrahyoid Lokalizasyonda Ektopik Tiroid Dokusu: Olgu Sunumu
 

İnfrahyoid Lokalizasyonda Ektopik Tiroid Dokusu: Olgu Sunumu

Keser R., Kocatürk S., Kurukahvecioğlu S., Doğan C., Arslan S.

Ektopik tiroid, tiroid dokusunun anormal migrasyonuyla oluşan ve prevalansı yaklaşık olarak 100,000-300,000 doğumda bir olan konjenital bir patolojidir. Tiroid bezinin normal yeri olan pretrakeal lokalizasyon dışında dil kökü ile trakea arasında herhangi bir yerde görülebilir. En yaygın görülen şekli ötiroid durumda boyun kitlesidir. Bu olgu sunumunda boyun orta hattında hyoid kemik korpusu anteriorunda 4x4 cm boyutlarında kitle ile kliniğimize başvuran, tiroid sintigrafisinde ektopik tiroid dokusu saptanan ve cerrahi eksizyon sonrası başka tiroid dokusu olmaması nedeniyle tiroksin tedavisi başlanan 17 yaşında bayan hasta sunulmuştur.

Ectopic Thyroid Gland at Infrahyoid Localization: Case Report

Keser R., Kocatürk S., Kurukahvecioğlu S., Doğan C., Arslan S.

Ectopic thyroid gland is a congenital malformation, formed by abnormal migration of thyroid tissue and its prevalance ranges from 1/100.000-1/300.000. This congenital malformation may be seen anywhere between root of the tongue and trachea, except the normal localization of the thyroid gland in pretracheal area. The most common form of this congenital anomaly is an euthyroid neck mass. Herein, we report a patient who admitted to us with a mass in 4 x 4 cm dimensions at the midline of neck. In scintigraphy, an ectopic thyroid tissue was established and after surgical excision, thyroxine treatment was started to the 17 year-old female patient.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 15/2 87-90

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale