Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2007 » Laringeal Papillomatozisde Adjuvan Cidofovir Enjek-siyonu
 

Laringeal Papillomatozisde Adjuvan Cidofovir Enjek-siyonu

Dursun G., Kemal Ö., Gökcan K.

Rekürren respiratuar papillomatosis çocuklarda en sık görülen benign larenks neoplasmıdır. Benign bir hastalık olmasına rağmen, havayollarına yayılım ve rekürrensler nedeni ile hastalığın tedavisi güçtür ve morbid sonuçlar doğurabilir. Tedavide birçok yöntem denenmiş olup, hiçbirisi tek başına etkili değildir. Bu yazıda transoral endoskopik CO2 lazer rezeksiyonu ile eş zamanlı intralezyoner cidofovir enjeksiyonu kullanılarak tedavi edilen bir çocuk olgu ele alınmaktadır. Tedavi sonuçları güncel literatür ile tartışılmaktadır.

Adjuvant Cidofovir Injection for Laryngeal Papillomatosis

Dursun G., Kemal Ö., Gökcan K.

Recurrent respiratory papillomatosis is the most common benign neoplasm in children. Despite its benign histology, it has potentially morbid consequences and is often difficult to treat because of its tendency to recur and spread throughout the respiratory tract. Several treatment modalities have been used, however, none of them alone were found to be effective. In this study we report a child, treated with intralesional cidofovir injection combined with transoral endoscopic CO2 laser surgery. Treatment results are discussed with current literature.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 15/2 91-95

Şub İstanbul KBB BBC Uzmanları derneği ve TKBBV Ortak Bilimsel Toplantısı
İstanbul Marriott Hotel Asia
21
2018
Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale