Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2007 » Vagal Kistik Schwannoma: Olgu Sunumu
 

Vagal Kistik Schwannoma: Olgu Sunumu

Erkan A. N., Yılmaz İ., Canbolat T., Micozkadıoğlu S.D.

Schwannomlar (nörilemmoma) periferik, kranial ve otonomik sinirleri saran schwann hücrelerinden köken alan benign, kapsüllü, soliter ve yavaş büyüyen kitlelerdir. Bu tümörlerin %25-45’i baş boyun bölgesinde gözlenir. Nervus vagustan köken alan schwannomlara özellikle de kistik varyantına çok nadiren rastlanır. Kistik vagal schwannomların sıklığı bilinmemektedir. Elli üç yaşında bayan hasta boynunun sağ tarafında yaklaşık 2 yıldan beri olan ve son 5 aydır giderek büyüyen ağrısız şişlik şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Level II’de yaklaşık 4x4 cm boyutunda olan kitle tamamen çıkarıldı, patolojik inceleme sonucunda kistik schwannom tanısı konuldu. Hastanın postoperatif takibinde aynı tarafta vokal kord paralizisi meydana geldi. Bu olguyu baş boyun schwannomlarının özellikle de kistik vagal schwannomların nadir görülmesi ve boyun kitlelerinin ayırıcı tanısında düşünülmesi nedeniyle sunduk.

Vagal Cystic Schwannoma: Case Report

Erkan A. N., Yılmaz İ., Canbolat T., Micozkadıoğlu S.D.

Schwannomas are benign,encapsulated, solitary and slow growing masses which surround peripheral, cranial and autonomic nerves. Twenty-five to fourty-five percent of these tumors are seen at the head and neck. Cystic vagal schwannomas are very rare. The incidence of cystic vagal schwannomas is not known. Fifty-three year-old woman presented to our clinic with a painless right neck mass which had grown during 5 months. 4x4 cm mass at level II was excised completely and diagnosed schwannoma. Unilateral vocal cord paralysis was occured during follow-up of the patient. We presented this case since head and neck cystic vagal schwannomas are rare and should be considered in the differential diagnosis of neck masses.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 15/3 155-158

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale