Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2007 » İki Yıllık Otoplasti Deneyimi Ve Sonuçlarımız
 

İki Yıllık Otoplasti Deneyimi Ve Sonuçlarımız

Candan H., Poyrazoğlu E., Güngör A., Cıncık H., Doğru S., Çekin E., Erkul E.

Amaç: Kepçe kulak deformitesinin kozmetik sonuçlarını iyileştirmek ve komplikasyon oranlarını düşürmek için çok sayıda teknik tarif edilmiştir. Amacımız anterior çentiklemeyi bir törpü yardımıyla yaptığımız ve matris sütür ile sağlamlaştırdığımız otoplasti sonuçlarımızı ve deneyimimizi paylaşmaktır. Yöntem: Onaltı hastanın 32 kulağına otoplasti yapıldı. Olguların hepsi erkekti. Sekiz yaşındaki bir olgu hariç tüm olguların yaşları 18'den büyüktü. Bütün olgulara psikiyatri konsültasyonu alındı. Bir olgu genel, diğerleri lokal anestezi ile opere edildi. Tüm olgularda kulak arkasından kum saati şeklinde cilt çıkarıldıktan sonra üst uçta kıkırdakta 0,5 cm'lik kesi oluşturularak ön yüze geçildi ve subperikondral planda törpü ile kıkırdak daha esnek hale getirildi. Bunu takiben kıkırdak antiheliks oluşacak şekilde matris sütür ile desteklendi. Konkal kartilajı büyük olan olgularda kartilaj eksizyonu veya konka mastoid sütür yöntemleri kullanılarak rekonstüriksiyon yapıldı. Cilt kapatıldıktan sonra kulağa baskılı bandaj uygulandı. Bulgular: Postoperatif major komplikasyon (%9,3) olarak bir kulakta hematom oluştu, bir kulakta sütürler cilt altından dışarı çıktı ve bir olgunun iki kulağı arasında asimetri oluştu. Hematom iğne aspirasyonu ile tedavi edildi, sütürleri cilt altından çıkan ve asimetri olan olgular reopere edildi. Hastaların geri kalanı sonuçtan memnundu. Hiçbir olguda cilt nekrozu, enfeksiyon ve ön tarafta görünür kartilaj düzensizliği gözlenmedi. Sonuç: Otoplasti hasta ve doktor için tatmini fazla olan bir operasyondur. Amaç düzgün kontürlü simetrik kulaklar oluşturmaktır, bu nedenle tek bir teknik yerine kombine edilmiş teknikler kullanılmalıdır. Biz otoplastide kıkırdağı inceltmek ve çentiklenmeyi sağlamak için törpü kullandık ve sonuçlarımız tatminkardı.

Our Two Years Experience And Results Of Otoplasty

Candan H., Poyrazoğlu E., Güngör A., Cıncık H., Doğru S., Çekin E., Erkul E.

Objective: A great number of surgical techniques have been described to improve the cosmetic outcome and reduce the complication rates of prominent ear. Our aim is to share our experience and results of our otoplasty technique, in which the anterior cartilage is scored using a rasp and supported with mattress sutures fixation. Methods: Otoplasty was performed on thirty-two ears of 16 male patients with ages over 18 years except one 8 year-old-boy. All operations were performed under local anesthesia as only the child was operated under general anesthesia. In all cases, a sand-watch shaped postauricular skin was excised followed by a 0.5 cm cartilage incision in order to reach the anterior side. The cartilage was scored superficially using a rasp in subperichondrial plane to make it more flexible. The cartilage was shaped to form the antihelix and mattress sutures were used to fix the cartilage. Tight dressing was applied after skin suturisation. Results: As post-operative complications (%9,3), hematoma in one ear, suture extrusion from the skin in one ear and asymmetry between two ears of a patient were seen. Hematoma was treated by needle aspiration as asymmetric ear and suture deformities were reoperated. Rest of the patients was satisfied with results. No anterior skin necrosis, infection and visible irregularity of the anterior surface of the cartilage was noted. Conclusion: Otoplasty is a very satisfactory operation for both the patient and the doctor. As the aim of the operation is to produce symmetric ears with smooth contour, for this reason combined techniques must be used instead of an only technique. We used a rasp in otoplasty to make cartilage thin and to provide scoring, and our results were satisfactory.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2007-6 (1)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale