Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2007 » Rutin Tonsillektomi Örneklerinin Histopatolojik Sonuçları
 

Rutin Tonsillektomi Örneklerinin Histopatolojik Sonuçları

Ünal M., Özcan C., Görür K., Vayısoğlu Y.

Amaç: Tonsillektomi ve adenotonsillektomi özellikle çocukluk yaş grubunda en çok uygulanan cerrahi müdahalelerden biridir. Bu çalışmada tonsillektomi ve adenotonsillektomi örneklerinin histopatolojik sonuçlarını değerlendirmek amaçlandı. Gereç ve yöntemler: Retrospektif olarak son 8 yılda kliniğimizde uygulanan çocukluk ve erişkin yaş grubu tonsillektomi ve adenotonsillektomi örneklerinin histopatolojik sonuçları incelendi. Toplam 429 hasta kaydı incelendi. Olguların 348'i çocukluk yaş grubunda ve 81'i de erişkin yaş grubunda idi. Bulgular: Çocuk hastaların hiçbirinde maligniteye rastlanmaz iken 4 erişkin hastada maligniteye rastlandı. Ancak histopatolojik olarak malignite saptanan 4 erişkin hastanın hepsinde de tonsillektomi malignite şüphesi nedeni ile yapılmış idi. Sonuç: Pediyatrik yaş grubunda rutin histopatolojik inceleme gerekli olmayabilir, ancak ameliyat öncesi risk faktörü olan hastalarda histopatolojik inceleme mutlaka yapılmalıdır.

The Hıstopathologıcal Results Of Routıne Tonsıllectomy Specımens

Ünal M., Özcan C., Görür K., Vayısoğlu Y.

Objective: Tonsillectomy with or without adenoidectomy is one of the most commonly performed surgical procedures especially in the pediatric age group. The purpose of this study was to evaluate the histopathological results of tonsillectomy and adenotonsillectomy specimens. Materials and methods: We performed a retrospective review of histopathologic reports on all patients in both pediatric and adult age groups undergoing tonsillectomy and adenotonsillectomy during the last 8 years. A total of 429 patient records were reviewed. There were 348 patients in the pediatric group and 81 patients in the adult group. Results: None of the children had a malignancy while 4 adult patients had a malignancy; however, all of the 4 adult patients had undergone tonsillectomy with the suspicion of malignancy. Conclusion: Routine histopathological evaluation of tonsillectomy specimens may be unnecessary especially in the pediatric age group; however in patients who have certain preoperative risk factors a histopathologic evaluation is mandatory.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2007-6 (1)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale