Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2007 » Konka Bullosa Septal Deviasyon İlişkisi
 

Konka Bullosa Septal Deviasyon İlişkisi

Dağlı Ş., Akoğlu E., Karazincir S., Okuyucu Ş., Balcı A., Eğilmez E.

Amaç: Konka bullosa (KB) ve septal deviasyon (SD) arasındaki ilişki araştırılmıştır. Yöntem ve Gereçler: Paranasal sinüs bilgisayarlı tomografi (BT) çekilmiş olan 200 septal deviasyon hastasının deviasyon açıları ve KB alanlarının orbital alana oranı üzerinden konka bullosa pnömatizasyon indeksi (KBPİ) hesaplanmıştır. Bulgular: Doksan sekiz kadın, 102 erkek hastanın SD açısı ortalama 10.39±4.19'dur. Toplam 143 (71.5%) hastada KB saptandı. KBPİ ipsilateral için 4.2±2.8 iken kontralateral için 6.0±3.7 dereceydi. KBPİ kontralateralde ipsilaterale göre anlamlı derecede yüksekti (p<0.05). Sonuç: KB varlığı ile SD açısı arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Bilateral KB olgularında septal deviasyonun karşı tarafındaki konka aynı taraftakine göre anlamlı derecede daha büyüktür. BT üzerinde hesaplanan KBPİ standardizasyon için uygun ve kullanışlı bir yöntemdir.

The Relatıonshıp Between Concha Bullosa And Septal Devıatıon

Dağlı Ş., Akoğlu E., Karazincir S., Okuyucu Ş., Balcı A., Eğilmez E.

Objective: The aim of this study is to asses the relationship between concha bullosa (CB) and septal deviation (SD). Materials and Methods: Two hundered patients with septal deviation who had undergone computed tomography (CT) scanning of the paranasal sinuses were examined for their SD angles and concha bullosa pneumatization index (CBPI) which is calculated from the ratio of CB area to orbital area. Results: The mean angle of deviation of 98 female and 102 male patients is 10.39±4.19. CB was found at 143 (71.5%) patients. As CBPI was 4.2±2.8 and 6.0±3.7 for ipsilateral and contralateral respectively, it was significantly higher for contralateral than ipsilateral (p<0.05). Conclusion: There is no significant relationship between the angle of SD and presence of CB. If there is a bilateral CB, the area of contralateral CB is significantly larger than the ipsilateral according to deviation site. CBPI calculated from CT scans is an eligible and useful method for standardization.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2007-6 (1)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale