Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2007 » Subjektif İşitme Kaybı İle Karışan Edinsel Epileptik Afazi:Landau Kleffner Sendromu
 

Subjektif İşitme Kaybı İle Karışan Edinsel Epileptik Afazi:Landau Kleffner Sendromu

Kanlıkama M., Mumbuç S., Durucu C., Karataş E.

Landau Kleffner (LK) sendromu, çocuklarda daha önceden başlayan kazanılmış konuşma ve dil yeteneklerinin bozulduğu edinsel epileptik afazidir. Yedi yaşında bir kız çocuğu değerlendirildi. Çocukta, 5 yaşında bir kafa travması sonrasında konuşma bozukluğu ve işitsel uyarılara yetersiz tepki oluşmuş. Bir çok kulak burun boğaz uzmanı tarafından işitme kayıplı olarak takip edilmiş olan hastanın, yapılan kulak burun boğaz muayenesi doğal değerlendirildi. Akustik impedans, saf ses odyometrisi, otoakustik emisyon (OAE) ve işitsel beyin sapı odyometrisi (ABR) yapıldı. Saf ses odyometrisinde yanıtlar alınamadı. Objektif işitme testlerinde (Akustik impedans, OAE, ABR) işitsel yanıtlar alındı. Hasta, bir pediatri uzmanına konsülte edildi ve hastaya kraniyal magnetik rezonans görüntüleme (MRG) ve elektroensefalografi (EEG) tetkikleri yapıldı. Kraniyal MRG'de bir patoloji saptanmadı. EEG'de ise temporal bölgede aktif multifokal diken dalga kompleksleri tespit edildi. Kazanılmış epileptik afazi olarak tanımlanan LK sendromlu olgu, çocuklar da subjektif işitme kayıpları ile de karışabilmesinin önemi nedeni ile sunuldu.

(Landau Kleffner Syndrome: An Epıleptıc Acquıred Aphasıa Confused Wıth Subjective Hearıng Loss)

Kanlıkama M., Mumbuç S., Durucu C., Karataş E.

Landau–Kleffner (LK) syndrome is an acquired epileptic aphasia occurring in normal children who lose previously acquired speech and language abilities. A 7-year-old girl with LK is discussed. The child began having language deterioration at age 5 after a head trauma. Patient was followed by several otolaryngologist as a hearing impaired child. ENT examination of patient was normal. Immitance audiometry, pure tone audiometry, otoacoustic emissions (OAE) and auditory brain stem responses (ABR) were performed. There were no response in pure tone audiometry. Auditory responses were detected in objective hearing tests including immitance audiometry, OAE and ABR. The patient was consulted with a pediatrician. Cranial magnetic resonase imaging(MRI) and electroansephalography (EEG) was performed. Normal results were found in cranial MRI. Spike wave discharges predominating over temporal regions were seen in EEG. This unusual case presented with emphasis on the confused of subjective hearing loss with acquired epileptic aphasia as LK syndrome in children.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2007-6 (1)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale