Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2007 » Larinks Kanserinin Nadir Metastatik Örneği: Önkol
 

Larinks Kanserinin Nadir Metastatik Örneği: Önkol

Eryılmaz A., Korkmaz H., Dursun E., Akmansu M., Saylam G.

Erken laringeal kanserler genellikle tedaviye iyi yanıt verirler, fakat bazen hastalık agresiv bir ilerleme gösterebilir. T1a glottik kanserli erişkin hasta, dar alan radyoterapi aldı. Başlangıçta hastalık iyi yanıt verdi, fakat 2. ayda tonsiller lezyonla birlikte lokal rekürrens görüldü. Hasta, radikal tonsillektomi, total larinjektomi, bilateral boyun ve paratrakeal diseksiyonu içeren major bir operasyon geçirdi. Adjuvan kemoradyoterapi başlandı, fakat 3 hafta sonra biyopsi ile sol önkolda metastaz geliştiği tespit edildi. Kemoterapi rejimi yeniden uygulandı ve lokal radyoterapi verildi, fakat kitle parsiyel yanıt verdi. Sonra, akciğer metastazı gelişti ve hasta 3. ayda kaybedildi.

An Unusual Metastatıc Pattern Of Larynx Cancer: The Forearm

Eryılmaz A., Korkmaz H., Dursun E., Akmansu M., Saylam G.

Early laryngeal cancers usually respond well to treatment, but sometimes the disease may progress aggressively. An adult male patient with T1a glottic cancer underwent narrow field radiation. Initially the disease responded well but in 2 months local recurrence with a tonsillary lesion appeared. The patient underwent a major operation including oropharyngeal resection, total laryngectomy, bilateral neck and paratracheal dissections. Adjuvant chemoradiation was started, but 3 weeks later a biopsy proven metastasis developed on the left forearm. Chemotherapy regimen was readjusted and local radiation was given, but the mass responded partially. Then, lung metastasis developed and the patient died in 3 months.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2007-6 (1)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale