Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2007 » Orbitaya Uzanan Etmoid Sinüs Osteomunun Endonazal Endoskopik Yaklaşımla Çıkarılması
 

Orbitaya Uzanan Etmoid Sinüs Osteomunun Endonazal Endoskopik Yaklaşımla Çıkarılması

İleri F., Yılmaz M., Ceylan A., Çelenk F.

Osteom burun ve paranazal sinüslerin en sık görülen benign tümörleridir. Sıklıkla frontal sinüste görülmekle beraber nadiren de olsa etmoid sinüslerde görülebilirler. Aralıklı frontal başağrısı ve bulanık görme şikayetiyle başvuran 42 yaşındaki bir bayan hastanın paranazal sinus bilgisayarlı tomografisinde sol etmoid hücrelerde kemik dansitesinde bir kitle tespit edildi. Osteom ön tanısıyla planlanan operasyonda tümör endonazal endoskopik yaklaşımla çıkarıldı. Operasyon sonrasında hastanın semptomları tamamen düzeldi. Hastanın iki yıllık takibinde rekürrens düşündüren bir bulgu ile karşılaşılmadı.

Endonasal Endoscopıc Resectıon Of Ethmoıd Sınus Osteoma Wıth Orbıtal Extensıon

İleri F., Yılmaz M., Ceylan A., Çelenk F.

Osteomas are the most common benign neoplasms of the nose and paranasal sinuses. They are commonly seen in the frontal sinus, rarely in the ethmoid sinuses. A 42-year-old female patient presented with intermittent frontal headache and blurred vision. Paranasal computed tomography scans revealed a bony mass in the left ethmoid sinus. Tumor was resected via the endoscopic endonasal approach. After surgical removal, patient became free of her symptoms. Follow-up of two years showed no recurrence.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2007-6 (1)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale