Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2007 » Boyun Yerleşimli Hiyalin Vasküler Tip Castleman Hastalığı: İki Olgu
 

Boyun Yerleşimli Hiyalin Vasküler Tip Castleman Hastalığı: İki Olgu

Güngör A., Dursun E., Cıncık H., Çekin E., Haholu A., Doğru S.

Castleman hastalığı, nedeni kesin bilinmeyen lenfoproliferatif bir hastalıktır. En sık mediastinal lenf nodlarını tutmasına rağmen servikal bölge, retroperitoneal, aksiller ve diğer lenf nodu bölgeleri de tutulabilmektedir. Yazımızda boyunda soliter kitle ile kendini gösteren hiyalin vasküler tip Castleman Hastalığı olan iki hasta literatür eşliğinde sunuldu. Her iki olguda başka patoloji saptanmadı ve kitlelerin ince iğne aspirasyon biyopsileride benign özellikte bulundu. Malignite riski nedeniyle her iki kitle total olarak çıkarıldı, Histopatolojik incelemelerde hiyalin vasküler tip Castleman Hastalığı tanısı kondu ve iki senelik takipte nüks gözlenmedi.

Hyalıne Vascular Type Castleman's Dısease Of The Neck: Two Cases

Güngör A., Dursun E., Cıncık H., Çekin E., Haholu A., Doğru S.

Castleman's disease is a lymphoproliferative disorder which have unknown etiology. It can involve mostly mediastinal lymph nodes however the disease can be seen in cervical, retroperitoneal, axillary and other lymph node regions. In this article two patients with hyaline vascular type Castleman's disease presenting with solitary neck mass were discussed and literatures were reviewed. There was not any other pathology and FNAB showed non malignant. Two masses were excised totally for the risk of malignancy. Histopathologic examination revealed hyalin vasculer type Castleman's disease. Two years follow up showed no recurrence.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2007-6 (1)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale