Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2007 » Posterior Oral Kavite Defektlerinin Rekonstruksiyonunda Masseter Kas Transpozisyon Flebi
 

Posterior Oral Kavite Defektlerinin Rekonstruksiyonunda Masseter Kas Transpozisyon Flebi

Akoğlu E., Okuyucu Ş., Dağlı A.Ş., Mutlu Ö.

Sunulan bu makalede, retromolar trigon yassı hücreli kanseri nedeniyle ameliyat edilen ve masseter kas transpozisyon flebi ile rekonstrukte edilen bir hastanın sunumu yapılmış, adı geçen bu flebin endikasyonları ve cerrahi teknik özellikleri tartışılmıştır.

Masseter Muscle Transposıtıon Flap In The Reconstructıon Of The Defects Of Posterıor Oral Cavıty

Akoğlu E., Okuyucu Ş., Dağlı A.Ş., Mutlu Ö.

We report a case who was operated on for his squamous cell carcinoma localized in the retromolar trigon and reconstructed with masseter muscle transposition flap. The indications and surgical technical details of this flap is discussed in this presented report.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2007-6(2)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale