Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2007 » Kimura Hastalığı: Tanısı Zor Bir Patoloji
 

Kimura Hastalığı: Tanısı Zor Bir Patoloji

Sezen O.S., Ünver Ş., Kubilay U., Kaytancı H., Barışık N.

Kımura hastalığı, özellikle sarı ırkta hayatın iki ve üçüncü on yılında rastlanan nadir, benign, kronik bir hastalıktır. Bir çok klinisyen bu hastalığın klinik seyri hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. Hastalık kendini baş boyun bölgesinde, çoğunlukla parotis bezini de içeren, tümör benzeri lezyonlar ve eşlik eden lenfadenopati, periferik eosinofili ve belirgin olarak artmış serum IgE seviyesi ile belli eder. Kimura Hastalığının teşhisi tutulan lenf nodlarının biopsisi veya çıkartılması ile konulur. Tümörün çıkartılması, sistemik ve lezyon içi steroid uygulanması ve lokal radyoterapi üç ana tedavi seçeneğidir. Bu makalede tekrarlayan boyun kitlesi ile kliniğimize başvuran, daha önce değişik tanılar konulmuş 43 yaşında erkek bir hasta sunulmuştur. Hastanın patolojik olarak tekrar değerlendirilmesine ek olarak çeşitli kan testleri de yapılmıştır. Kimura Hastalığı tedavi seçenekleri ile tartışılmıştır.

Kımura's Dısease: A Dıagnostıc Challange

Sezen O.S., Ünver Ş., Kubilay U., Kaytancı H., Barışık N.

Kimura's disease is a rare, chronic, benign disorder primarily seen in male Orientals during second and third decades of life. Many clinicians don't have enough knowladge about clinical presentation of this entity. Disease presents itself as a tumor like lesion with a predilection for the head and neck region often with parotid gland involvement and usually associate with lymphadenopathy, peripheral eosinophilia and markedly elevated serum IgE levels.The diagnosis of Kimura's disease is frequently based on the biopsy or excision of the involved node. Resection of the tumor mass, systemic and intralesional corticosteroids local irradiation are the three major therapeutic options. A 43 years old Turkish male who had been misdiagnosed was referred to our clinic for treatment of recurrent neck mass. In addition to pathological reevaluation of patients histologic speciemens, various blood work was done. Kimura's disease was discussed with treatment options.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2007-6(2)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale