Sarı Tırnak Sendromu

Akkuzu B., Özlüoğlu L. N., Aydın E., Akman K.

Sarı tırnak sendromu, dermatoloji literatüründe daha sık anlatılan; ancak otolaringoloji pratiğinde sık karşılaşılmayan bir sendromdur. Klasik triadı; sarı tırnakların varlığı, lenfödem ve plevral effüzyondur. Etyolojisi henüz bilinmemektedir. Patofizyolojisinde; lenfatik drenaj bozukluğu ve buna bağlı gelişen lokal enfeksiyon ve inflamasyon sorumlu tutulmaktadır. Sendrom, farklı klinik tablolarda karşımıza çıkabilmektedir. Bu sendromda %25-83 oranında üst solunum yoluna ait patolojiler izlenebilmektedir. Sıklıkla da kronik rinosinüzit ile karşılaşılmaktadır. Çoğu zaman sinüzite ait bulgular hastalığın ilk bulguları olmaktadır. Bu nedenle kronik sinüzitle gelen hastalarda sarı tırnak sendromu akılda tutulmalı ve detaylı fizik muayene yapılmalıdır. Bu yazıda, Dermatoloji Anabilim Dalı tarafından kliniğimize konsulte edilen 41 yaşında erkek hasta sunulmaktadır. Hasta, sarı renkli tırnakları nedeniyle dermatoloji bölümünce takip edilirken, burun akıntısı, geniz akıntısı ve baş ağrısı olması nedeniyle bölümümüze yönlendirilmiştir. Çekilen bilgisayarlı sinüs tomografisinde pansinüzit saptanan hastaya antibiyotik tedavisi başlanmıştır. Takibinde sinüzit bulgularının gerilediği görülmüştür. Sarı tırnak sendromunda, sinüzit bulguları hastalığın ilk göstergesi olabilmektedir. Bu nedenle kronik pansinüziti olan hastalarda bu sendrom akılda tutulmalıdır.

Yellow Naıl Syndrome

Akkuzu B., Özlüoğlu L. N., Aydın E., Akman K.

Yellow nail syndrome, is rarely seen in the otorhinolaryngology practice. This disorder is the combination of yellow discoloration in the nails, lymphedema especially in the lower extremities and pleural effusion. Although its etiology is unknown, local infection and inflammation in the tissue secondary to the lymhpatic drainage disorder is believed to have the major role in the pathogenesis. Even though this syndrome has a a classic tirad; sometimes it may be seen in different clinical manifestations. In the 25-83% of cases upper respiratory system is also involved. The most commonly seen upper respiratory system disorder is chronic rhinosinusitis. Also the fırst signs of the disease are frequently related to sinusitis. Thus, in patients with chronic rhinosinusitis, yellow nail syndrome should be kept in mind and this finding is to be looked for during the physical examination. We present a 41 year old male patient, consulted to our clinic from the dermatology department. During his follow-up in the dermatology clinic due to his yellowed nails, he complained of nasal discharge, post-nasal discharge and headache. He was referred to our clinic. The computed tomography (CT) scanning showed pansinusitis signs and the patient was given an antibiotherapy. During his one month follow up his complaints and the sinusitis signs were regressed. In yellow nail syndrome, sinusitis signs may be the first signs of this disorder. So in chronical rhinosinusitis patients this syndrome must be kept in mind.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2007-6(2)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale