Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2007 » Parotis Kitlesi Şeklinde Bulgu Veren Malign Periferik Sınır Kılıfı Tümörü
 

Parotis Kitlesi Şeklinde Bulgu Veren Malign Periferik Sınır Kılıfı Tümörü

Güler G., Postacı H., Özüer M.Z., Caner G., Gül E., Özkök G.

Malign periferik sinir kılıfı tümörlerine baş-boyun bölgesinde ender olarak rastlanır. Operasyon öncesinde parotis bezi kökenli pleomorfik adenomu düşündüren, ancak intraparotid fasiyal sinirden kaynaklanan malign periferik sinir kılıfı tümörü olgusu sunulmaktadır. Operasyon sırasında fasiyal sinirin invaze olduğu saptanmış ve total parotidektomiyle birlikte fasiyal sinirin invaze parçası eksize edilmiştir. Adjuvan radyoterapi uygulanmıştır. Parotis kitlelerine yaklaşımda, preoperatif incelemeler pleomorfik adenomu düşündürse bile nadir karşılaşılan tümörlerin de ayırıcı tanıda akılda bulundurulması gerekmektedir.

Malıgnant Perıpheral Nerve Sheath Tumor Presentıng As A Parotıd Mass

Güler G., Postacı H., Özüer M.Z., Caner G., Gül E., Özkök G.

Malignant peripheral nerve sheath tumors are rare in the head and neck region. A tumor arising in the intraparotid region of the facial nerve, suggestive of pleomorphic adenoma preoperatively is presented. Facial nerve was found to be involved by tumor intraoperatively, requiring total parotidectomy and sacrifice of the involved portion of the facial nerve. Adjuvant radiotherapy was given. Possibility of an unusual tumor must be kept in mind when dealing with parotid masses, even if the preoperative studies are suggestive of a pleomorphic adenoma.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2007-6(2)

Şub İstanbul KBB BBC Uzmanları derneği ve TKBBV Ortak Bilimsel Toplantısı
İstanbul Marriott Hotel Asia
21
2018
Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale