Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2007 » İşitsel Devamlı-Durumda Uyarım Yanıtları Ve Klinik Kullanımı
 

İşitsel Devamlı-Durumda Uyarım Yanıtları Ve Klinik Kullanımı

Belgin E., Sennaroğlu G., Fırat Y.

İşitsel devamlı-durumda uyarım yanıtları (Auditory Steady-State Evoked Response; ASSR), objektif işitme ölçüm metodlarına son yıllarda eklenen bir test bataryasıdır. Saçlı deriye yerleştirilen elektrotlarla ölçüm yapılan, amplitüdü ve frekansı module edilmiş devamlı saf ses uyaran verilerek 250-8000 Hz arasında frekans spesifik ölçüm yapabilen, otomatik saf ses odyogram eğrisi oluşturarak işitme seviyesini gösteren objektif bir test bataryasıdır. Bu yazıda ASSR'nin tanımı, klik ve tone-burst ABR'ye (İşitsel beyin sapı yanıtları: Auditory brainstem responses) üstünlüğü, metod ve yöntemi anlatılmıştır. ASSR'nin klinik kullanımda uyanıklılık durumu ve sedasyondan etkilenimi, yaşın ASSR üzerine etkisi, yenidoğan işitme taramasında, bebek ve çocuklarda kullanımı, normal işitmede ASSR ile eşik tayini, erişkinlerde kullanımı, işitme kayıplı hastalarda eşik tayininde ve fonksiyonel kazancın belirlenmesinde kullanımı, retrokoklear patoloji varlığında ve otonörolojik hastalarda kullanımı anlatılmıştır.

Assr: Audıtory Steady-State Evoked Response And Clınıcal Usage

Belgin E., Sennaroğlu G., Fırat Y.

Auditory steady-state evoked response (ASSR) is a novel hearing measurement method which is added the current objective audiologic test battery. It can be recorded from the human scalp in response to auditory stimuli presented at rates between 250 and 8000 Hz or by periodic modulations of the amplitude and frequency of a continuous pure tone. Responses can be objectively detected using frequency-based pure tone audiogram analyses. This article defines the method and measurement of the ASSR, considers the efficiency of ASSR, and advantages of it over clic and tone-burst ABR (Auditory brainstem responses). The usefulness of ASSR in the neonatal hearing screening, clinical usage of it in babies, children, and adults, effects of age on ASSR, its affects on sedation or awakening states, hearing treshold estimate in healthy subjects, hearing evaluation and functional gain assessment in hearing loss patients, hearing evaluation with ASSR in retrocochlear pathology and otoneurological diseases are evaluated.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2007-6(2)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale