Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2007 » Maksiller Sinüs Mukozal İnflamatuar Patolojilerinin Değerlendirilmesinde Waters' Grafisinin Değeri
 

Maksiller Sinüs Mukozal İnflamatuar Patolojilerinin Değerlendirilmesinde Waters' Grafisinin Değeri

Akoğlu E., Karazincir S., Okuyucu Ş., Balcı A.

Amaç: Waters' grafisinin maksiller sinüs mukozal inflamatuar patolojilerinin değerlendirilmesindeki değerinin, güvenilirliğinin ve farklı değerlendiriciler arasındaki tutarlılığının araştırılması. Yöntem ve Gereçler: Sinüzit şüphesi nedeni ile hem Waters' grafisi hem de paranazal sinüs bilgisayarlı tomografisi çektirilen 88 hastanın radyolojik bulguları iki KBB hastalıkları uzmanı ve iki radyolog tarafından değerlendirildi. Her bir hekim için Waters' grafisinin duyarlılığı (sensitivity), pozitif belirleyici değeri (pozitif predictive value), doğruluk (accuracy) değeri ve hekimler arasındaki tutarlılık (interobserver reliability) değeri hesaplandı. Bulgular: Çalışmamızda duyarlılık oranları % 79.5 ile %92.0 (ortalama % 86.8 ± 5.4); pozitif belirleyici değer (PBD) oranları % 85.0 ile % 88.0 (ortalama % 86.67 ± 1.95); doğruluk oranları ise %82.9 ile % 89.0 (ortalama % 86.85 ± 2.7) hekimler arası tutarlılık değeri ise % 64.4 ile % 86.2 arasında değişmektedir. Sonuç: Waters'grafisi maksiller sinüzitin radyolojik tanısında uygun bir teşhis metodudur. BT gibi pahalı ve hastanın daha fazla radyasyon aldığı ileri inceleme yöntemlerinin ise negatif grafiye rağmen klinik şüphenin devam ettiği ya da bir ameliyatın planlandığı ayrıntılı anatomik bilgiye ihtiyaç duyulan hastalarda uygulanması mantıklı bir yaklaşım gibi görünmektedir.

The Value Of The Waters' Vıew In The Assessment Of The Maxıllary Sınus Inflamatory Mucosal Pathology

Akoğlu E., Karazincir S., Okuyucu Ş., Balcı A.

Objective: We aimed to investigate the value and the interobserver reliability of the Waters' graphy in the pathogenesis of maxillary sinus mucosal inflamatory conditions. Material and Method: Radiologic findings of 88 patients who had had both Waters' graphy and computed tomography with suspicion of sinusitis were assessed by 2 radiologist and 2 otorhinolaryngologist. The sensitivity, the positive predictive value, accuracy and interobserver reliability of the Waters' graphy were calculated for each observer. Results: The sensitivity, the positive predictive value, accuracy and interobserver reliability of the Waters's graphy changed from 78.5% to 92.0% (mean86.8 ± 5.4%), 85.% to 88.0% (mean: 86.67 ± 1.95%) 82.9% to 89.0% (mean: 86.85 ± 2.7%) and 64.4% to 86.2%, respectively. Conclusion: Waters' graphy is an appropriate method in the radiologic diagnosis of the maxillary sinusitis. It seems resonable that the methods which are more expensive and exposing more radiation to the patient such as CT should be carried out in patients with continuing sinusitis suspicion despite of negative Waters' and in situations of preoperative evaluation.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2007-6(4)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale