Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2007 » Kronik Sigara Kullanıcılarında Teoae Sonuçları
 

Kronik Sigara Kullanıcılarında Teoae Sonuçları

Müderris S., Polat C., Uysal İ.Ö., Yüce S.

Otoakustik emisyonlar (OAE) kokleanın dış saçlı hücreleri tarafından üretilen ve dış kulak yolundan kaydedilebilen düşük şiddetli, nonlineer akustik sinyallerdir. Spontan (SOAE), geçici uyarılmış (TEOAE), stimulus frekans (SFOAE) ve distorsiyon product (DPOAE) olmak üzere dört gruba ayrılmaktadırlar. Otoakustik emisyon ölçümleri objektif, basit, noninvazif, kısa süreli ve duyarlı yöntemlerdir. Sigara içme uzun yıllardan beri zevk verici bir alışkanlık olarak toplumda kabul görmüş ancak, sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte dikkat çekmeye başlamıştır. Henüz kontrol edilememiş bir sağlık riski olarak sigara, halk sağlığı alanındaki önemini korumaktadır. Bu çalışmamızda Mart 2003 ile Mart 2004 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz polikliniğine başvuran hasta ve yakınlarından kronik sigara kullanıcısı olan 45 erkek ve 30 bayan olmak üzere 75 sigara içen grubu ve ayrıca hiç sigara kullanmamış 34 erkek ve 41 kadın olmak üzere 75 kontrol grubu toplam 150 kişinin 300 kulağı materyalimizi oluşturmuştur. Çalışmamızın amacı kronik sigara kullanıcıları ile hiç sigara kullanmayanlar arasında TEOAE sonuçları yönünden farklılık olup olmadığını araştırmaktır. Amplitüd, test süresi, reproduktibilite yüzdesi, signal/noise oranı gibi OAE test parametreleri kronik sigara kullanıcıları ile hiç sigara kullanmayanlar arasında karşılaştırılmış ve bazı parametrelerde istatiksel olarak farklılık bulunmuştur.

The Teoae Results In Chronıc Cıgarette Users

Müderris S., Polat C., Uysal İ.Ö., Yüce S.

Smoking is an enjoyable habitual for years, therefore its increasing to make researc about the adverse effect of this habitual in the society. The adverse effect of smoking has not been controlled, therefore this problem will survive its important on public health. The adverse effect is not only on lung and predisposition of cancer but olso on the system likewise vascular system. There are a lot of studies about the effects of smoking on hearing. Conventional hearing methods are mostly used in these studies. Otoacoustic emissions (OAE) is low intensity and non linear acoustic signals which is produced by cochlear external hair cells and recorded via external acoustic meatus. Spontaneous (SOAE), transient evoked (TEOAE), stimulus frequency (SFOAE) and distortion products (DPOAE) are those four subgroups. Otoacoustic emissions recording is objective, simple, noninvasive, short and sensitive method. In this sdudy we aimed to detect hearing level of smokers especially OAE and conventional methods? Our study consist of patients and their relations which are chronic smokers between March 2003 and March 2004 in the department of Ear Nose Throat of Medical faculty of Cumhuriyet University. The patients was divided smoker and nonsmoker groups. Each groups was occurred 75 patients. The smokers consist of 75 patients that 45 male and 30 female. 34 adult male and 41 adult female. The study applied on 150 persons of 300 ears. Tympanometry, HFA (High Frequencies Audiometry), PTA (Pure Tone Audiometry) and OAE measurements were done on patients and the obtained data were compared statistically. We found a statistically significant difference between smokers and control group for 10.000 Hz, 12.500 Hz, 16.000 Hz of high frequencies audiometry, average hearing level in 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz frequencies of pure tone audiometry, signal-noise ratio and percentage of reproducibility of OAE ( p<0,05). Finally smoking has adverse effects on hearing.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2007-6(4)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale