Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2007 » SağlıklıBireylrdNazalHavaYoluFonksiynlKapastsnnDeğerlendirlmsndeAkustikRinometri Ve NazalSpirometrininKarşılştrlmsı
 

SağlıklıBireylrdNazalHavaYoluFonksiynlKapastsnnDeğerlendirlmsndeAkustikRinometri Ve NazalSpirometrininKarşılştrlmsı

Kazkayası M., Ekici M., Ekici A., Kılıç R., Datlı F., Bulcun E.

Amaç: Bu çalışmanın amacı sağlıklı bireylerde nazal hava yolunun fonksiyonel yönden objektif olarak değerlendirilmesinde akustik rinometri (AR)ve nazal spirometri (NS)'nin uygulanabilirliğinin karşılaştırılması, birbirleriyle uyumluluklarının incelenmesidir. Yöntem ve Gereçler: Bu çalışmaya, 15 kadın, 10 erkekten oluşan yaşları ortalama 28,41 olan 25 sağlıklı birey dahil edildi. Çalışmaya başlamadan önce anterior rinoskopi ve transnazal endoskopi ile burun ve sinüs patolojisi ekarte edilen olgular AR, NS ve oral spirometri (OS) ile incelendi. Bulgular: Sağ ve sol nazal kavite akustik rinometri ve nazal spirometri parametreleri açısından karşılaştırıldığında her iki taraf test ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05), bununla birlikte her iki taraf değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon tespit edildi (p<0,05). Sağ nazal kavite AR ve NS parametreleri karşılaştırıldığında pulmoner fonksiyon parametreleri açısından ön minimal kesit alanı (MKA) ve ön volümün, arka MKA'dan daha fazla sayıda anlamlı korelasyon içinde olduğu bulundu. Sol nazal kavite AR ve NS parametreleri karşılaştırıldığında ön MKA ve ön volümün, arka MKA ve arka volümden pulmoner fonksiyon parametreleri açısından daha fazla sayıda anlamlı korelasyon içinde olduğu gözlendi. NS ve OS test sonuçları karşılaştırıldığında tüm değerler arasında istatistiksel olarak önemli korelasyon tespit edildi (p<0,05). Sonuç: Akustik rinometri nazal kavite ön bölümünü ve özellikle nazal valvi değerlendirmek için kullanılırken, nazal spirometri tüm nazal kaviteyi fonksiyonel yönden objektif olarak değerlendirebilmektedir. Bunun yanında pulmoner fonksiyonları da oral spirometri ile aynı duyarlılıkta test edebildiği gözlenmiştir. Bu test nazal pasaj açıklığının incelenmesinde objektif, kolay uygulanabilir ve non-invazif bir yöntem olarak değerlendirilmiştir.

TheComparısonOfAcoustıcRhınometryAndNasalSpırometryIn EvaluatıngTheFunctıonal CapacıtyOfTheNasalAırway InHealthySubjects

Kazkayası M., Ekici M., Ekici A., Kılıç R., Datlı F., Bulcun E.

Aim: The aim of this study is to compare the usefullness of acoustic rinometry and nasal spirometry in objective evaluation of functional capacity of the nasal airway and to evaluate the compatibility of the methods with each other in healthy subjects. Materials and methods: Twenty-five healthy subjects of whom 15 were women and 10 were men with a mean age of 28.41 included in this study. Before beginning of the study, subjects whom their nasal and sinus patologies were eliminated with anterior rinoscopy and transnasal endoscopy were examined with acoustic rinometry, nasal spirometry and oral spirometry. Results: When the right and left nasal cavity were compared with the data of acoustic rinometry and nasal spirometry, it was not found any difference between them statistically (p>0.05), but it was found important correlation between two data statistically (p<0.05). As the parameters of acoustic rinometry and nasal spirometry for the right nasal cavity were compared in point of pulmonary function parameters, the anterior minimal section area and the anterior volume were found to have more important correlations than posterior minimal section area. When the parameters of acoustic rinometry and nasal spirometry for the left nasal cavity were compared, the anterior minimal section area and the anterior volume were found to have more important correlations than posterior volume and posterior minimal section area. When the nasal spirometry and the oral spirometry values were compared, we found statistically significant important correlations between them (p<0.05). Conclusion: While acoustic rinometry is used to evaluate the anterior section of the nasal cavity and especially the nasal valv, nasal spirometry can evaluate objectively the whole nasal cavity in point of functional capacity. Moreover, the pulmonary functions could be evaluated by nasal spirometry with the same sensibility of the oral spirometry. This test is appraised as objective, easy to use and non- invasive method in evaluating the patency of nasal passages.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2007-6(4)

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale