Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2007 » Postlingual İşitme Kayıplı Hastalarda Koklear İmplant Sonrası Hayat Kalitesi
 

Postlingual İşitme Kayıplı Hastalarda Koklear İmplant Sonrası Hayat Kalitesi

Dere H., Akdoğan Ö., Özcan İ., Özdoğan F.

Çalışmamızda amaç post-lingual koklear implant uygulanan hastalarda cerrahinin hayat kalitesini nasıl etkilediğini göstermektir . Çalışmamızda hastaların operasyon sonrası hayat kalitelerini değerlendirmek için WHOQOL-BREF ve SF-36 kullanıldı. Anket sonuçlarında her alanda hastaların memnuniyeti %70'in üzerinde elde edilmiştir. Koklear implantın başarısını değerlendirmede odyolojik faktörlerle birlikte psikososyal faktörler de değerlendirilmelidir.

Qualıty Of Lıfe In Postlıngually Deaf Adults After Cochlear Implantatıon

Dere H., Akdoğan Ö., Özcan İ., Özdoğan F.

Aim of our study is to present effect of cochlear implantation on the quality of life in postlingually deaf adults. In our study to evaluate the post operative quality of life, WHOQOL-BREF and SF-36 were used. Results of the questionnaires had resulted 70% or more patient satisfaction in all classification. Physicosocial factors must be considered to evaluate success of implantation with audiological factors.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2007-6(4)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale