Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2008 » Çocuklarda Adenoid Büyüklüğünün Değerlendirilmesinde Endoskopik Muayene, Lateral Nazofarenks Grafisi ve Klinik..
 

Çocuklarda Adenoid Büyüklüğünün Değerlendirilmesinde Endoskopik Muayene, Lateral Nazofarenks Grafisi ve Klinik..

Kazkayası M., Arıkan O., Kılıç R., Datlı F.

Çocuklarda Adenoid Büyüklüğünün Değerlendirilmesinde Endoskopik Muayene, Lateral Nazofarenks Grafisi ve Klinik Değerlendirmenin Karşılaştırılması.. Amaç: Bu çalışmanın amacı çocuklarda adenoid büyüklüğünün değerlendirilmesinde rijid endoskopik muayene, lateral kraniyografi ve klinik muayenenin karşılaştırılmasıdır. Yöntem ve Gereçler : Çalışmamıza 3 aydan daha fazla kronik adenoid enfeksiyonu semptomları veya obstrüktif adenoid hiperplazisi olan 3 ila 14 yaşları arasında 34 çocuk hasta (16 erkek, 18 kız) dahil edildi. Bütün hastalara sadece adenoidektomi veya diğer işlemlerle (tonsillektomi ve/veya bilateral ventilasyon tüp tatbiki) birlikte adenoidektomi planlandı. Her çocuk klinik değerlendirme skoru (KDS), radyolojik değerlendirme skoru (RDS) ve transnazal endoskopik muayene (TEM) ile değerlendirildi. Bulgular: RDS ve TEM değerleri ayrı ayrı KDS değerleri ile karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir fark yoktu (sırasıyla p=0.980 ve p=0.982). Diğer taraftan TEM ve RDS arasında istatistiki olarak anlamlı korelasyon bulundu (r=0.554, p=0.001). Sonuç: Sadece klinik değerlendirme ile adenoid dokusunun boyutunu doğru olarak değerlendirmek zordur. Çocuklarda adenoid dokusunun büyüklüğünün değerlendirilmesinde RDS ve TEM güvenilir metotlardır.

Comparison of Endoscopic Examination, Lateral Radiograph of the Nasopharynx and Clinical Assessment in Evaluating..

Kazkayası M., Arıkan O., Kılıç R., Datlı F.

Comparison of Endoscopic Examination, Lateral Radiograph of the Nasopharynx and Clinical Assessment in Evaluating Enlargement of Adenoids in Children.. Objective: The aim of this study is to compare the rigid endoscopic examination, lateral craniography and the clinical evaluation in assessing adenoid enlargement in children. Materials and Methods: Thirty-four children, (16 boys and 18 girls) between the ages of 3 and 14 years with symptoms of chronic adenoid infection or obstructive adenoid hyperplasia more than 3 months were enrolled this study. All children were scheduled for adenoidectomy as the sole procedure or in combination with other procedures (tonsillectomy and/or bilateral ventilation tube insertion). Each child was assessed with clinical assessment score (CAS), lateral radiographs of the nasopharynx (RAS) and transnasal endoscopic examination (TEE). Results: When the values of RAS and TEE were separetely compared to the values of CAS, there was no statistically significant correlation between them (p=0.980 and p=0.982 respectively). On the other hand, we found statistically significant correlation between TEA and RAS (r=0.554, p=0.001). Conclusion: An accurate assessment of the adenoid size is difficult to achieve solely clinically. We found that both RAS and TEA are reliable for determining adenoid enlargement in children.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 15/3 109-114

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale