Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2008 » Olgu Sunumu: Eagle Sendromu (Uzamış Stiloid Çıkıntı)
 

Olgu Sunumu: Eagle Sendromu (Uzamış Stiloid Çıkıntı)

Gökpınar S., Aydil U., Şahin C.

Eagle sendromu uzamış stiloid çıkıntı ve kalsifiye stilohyoid ligamana bağlı oluşur. Tekrarlayan boğaz ağrısı veya yabancı cisim hissi, disfaji, refere otalji ve fasiyal ağrı gibi şikayetler oluşturur. Sendrom çoğunlukla doğru tanı ve tedavi edilmez. Hastalık özellikle şikayetler ile fizik muayene arasında uyumsuzluk gözlenen, uzun süreli medikal tedaviye yanıt alınamamış hastalarda akılda tutulmalıdır. Tanı, tonsiller fossada stiloid çıkıntının palpasyonu, palpasyon esnasında oluşan ağrı ve radyolojik yöntemlerle konulur. Tedavisi primer olarak cerrahi olup, uzamış stiloid çıkıntının intraoral veya eksternal yaklaşımla kısaltılması esasına dayanır. Vaka takdimimizde 37 yaşında Eagle sendromu tanısı konan bir hasta sunulmuş, hastalığın semptomları, tanı, ayırıcı tanı ve tedavi seçenekleri literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Case Report: Eagle’s Syndrome (Elongated Styloid Process)

Gökpınar S., Aydil U., Şahin C.

Eagle's syndrome occurs due to elongated styloid process or calcified stylohyoid ligament. Major symptoms are throat pain, foreign body sensation, dysphagia, otalgia, and facial pain. Eagle syndrome is usually misdiagnosed and cannot be treated properly. The syndrome should be kept in mind when discorrelation between complaints and physical examination and resistance to medical theraphy for long times occur. Diagnosis can be made on digital palpation of the styloid process in the tonsillar fossa, sensation of pain with palpation of fossa and using the radiological methods. The treatment of Eagle's syndrome is primarily surgically shortening of process through an intraoral or external approach. Herein we report 37-year-old patient with Eagle's syndrome, discuss diagnosis, differantial diagnosis and treatment modalities in the light of the literature .

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 16/1 39-41

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale