Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2008 » Künt Larengeal Travma: Ses Analizi ile Birlikte Bir Vaka Takdimi
 

Künt Larengeal Travma: Ses Analizi ile Birlikte Bir Vaka Takdimi

Acar A., Dağlı M., Eryılmaz A., Göçer C., Görgülü O.

Künt larengeal travma ortalama %1 sıklıkta görülen, kıkırdak çatının sağlam olması nedeniyle şüphelenilmediğinde kolaylıkla gözden kaçabilen nadir bir durumdur. Bu tip travmalarda havayolunun yaşamsal önemi nedeniyle hızlı havayolu tıkanıklığı gelişebilir. Travma ile başvuran ancak dışarıdan bakıldığında herhangi bir bulgu gözlenmeyen hastalarda solunum sıkıntısı gelişmesi durumunda bu ihtimalin akılda tutulması ve havayolunun güvence altına alınması yaşam kurtarıcı bir yaklaşımdır. Bu yazıda boynun sol tarafına aldığı künt travma sonrası sağ taraf intralarengeal hematom gelişen bir hasta sunulmuş olup, dikkatli takip ve düzenli endoskopik kontroller sonucunda invaziv bir müdahaleye ihtiyaç olmaksızın hasta tamamen iyileşmiştir. Hematomun progresif olarak rezorbe olması videolarengostroboskopik olarak dökümente edilmiştir. Travma sonucu oluşan hematomun ses karakteristikleri üzerine etkisi ses analizi ile değerlendirilmiştir. Başlangıçta vokal fold’lardaki ödeme bağlı olarak akustik analiz diagramında görülen ses türbülans indeksi (VTI) ve tepeler arası amplitüd variasyonu (VAM) ile yumuşatılmış amplitüd pertürbasyon katsayısındaki (SAPQ) hafif bir artış dördüncü haftada düzelmiştir.

Blunt Laryngeal Trauma: A Case Report with Voice Analysis

Acar A., Dağlı M., Eryılmaz A., Göçer C., Görgülü O.

Blunt laryngeal trauma is a rarely seen condition with an incidence of approximately 1%. Since cartilage framework is intact, if not suspected, it is easily underdiagnosed. Due to the crucial importance of the airway, it may cause a rapid obstruction. In a patient with a history of trauma but lack of any external physical sign, keeping this condition in mind and securing the airway are essential for life saving. In this case, we report a patient with blunt laryngeal trauma causing intralaryngeal hematoma. Being alert, close follow-up and securing the airway resulted in this patient with complete healing. Progressive resorbtion of the hematoma was documented by videolaryngostroboscopy. Effect of the trauma on voice characteristics was evaluated by voice analysis. Initial mild increasing of voice turbulance index (VTI) and peak-to-peak amplitude variation (VAM) and smoothed amplitude pertubation quotient (SAPQ) in acoustic analysis diagram due to edema in vocal folds was improved at fourth week.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 16/1 42-46

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale