Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2008 » Ot Polenine Bağlı Mevsimsel Allerjik Rinitte Mevsim Öncesi İmmünoterapinin Klinik Etkinliği
 

Ot Polenine Bağlı Mevsimsel Allerjik Rinitte Mevsim Öncesi İmmünoterapinin Klinik Etkinliği

Olcay I., Özcan K. M., Özcan M., Ünal A., Yılmaz Y.F.

Amaç: Allerjik rinit tedavisinde farmakoterapi bazen semptomları kontrol etmekte yetersiz kalabilir. Bu durumda immünoterapi gündeme gelir, ancak tedavinin uzun sürmesi gerek hastaların gerekse hekimlerin bu tedaviden kaçınmasının başlıca nedenlerinden birisidir. Mevsim öncesi immünoterapinin yedi hafta sürmesi tercih nedeni olabilir. Yöntem ve Gereçler : Bu çalışmada ot poleni aşırı duyarlığına bağlı mevsimsel alerjik riniti olan hastalarda mevsim öncesi immünoterapinin klinik etkinliği araştırıldı. Çalışmaya 22 erişkin hasta alındı. İmmunoterapiden önce ve sonra hastalar hapşırma, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, ağız-boğazda kaşıntı, gözlerde kaşıntı ve gözlerde kızarıklık şikayetlerini 10 ölçekli bir semptom skalasında işaretlediler. Bulgular: İmmunoterapi sonrasında hapşırık, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, ağız-boğaz kaşıntısı ve göz kaşıntısı istatistiksel olarak anlamlı derecede azaldı (Sırasıyla p=0.008, p=0.019, p=0.001, p=0.005, p=027). Tedavi sırasında sistemik reaksiyonla karşılaşılmadı, ancak enjeksiyonların altı tanesinden sonra aşı yerinde 2-4 cm’lik endurasyon ortaya çıktı. Sonuç: Sonuç olarak, mevsim öncesi immunoterapinin, ot poleni aşırı duyarlığına bağlı alerjik rinitte, tedaviyi takip eden polen döneminde semptomları azaltan ve yan etkisi az olan bir tedavi yöntemi olduğu kanaatine varıldı.

Clinical Efficacy of Preseasonal Immunotherapy in Seasonal Allergic Rhinitis Due to Grass Pollen Allergy

Olcay I., Özcan K. M., Özcan M., Ünal A., Yılmaz Y.F.

Objective: Sometimes pharmacotherapy may be insufficient to control the symptoms of allergic rhinitis. Immunotherapy may be a treatment option at this point, however, its long course is one of the reasons for refraining for both physicians and the patients. Owing to its seven-week course, pre-seasonal immunotherapy may be the reason of choice. Material and Methods: In this study, the clinical efficacy of pre-seasonal immunotherapy is investigated on patients who had seasonal allergic rhinitis due to grass pollen hypereactivity. Twenty two adults were included in the study. The patients pointed their symptom severity for sneezing, nasal obstruction, nasal discharge, itching of the throat and mouth, eye-itching and redness of the eyes on a 10-point scale before and after immunotherapy. Results: The scores for sneezing, nasal obstruction, nasal discharge, itching of the throat and mouth and eye-itching were reduced significantly following immunotherapy (p=0.008, p=0.019, p=0.001, p=0.005, p=027). No systemic reactions were observed following the injections, however, local indurations between 2-4 cm were observed after six injections. Conclusion: In conclusion, pre-seasonal immunotherapy is an effective treatment modality that reduces the symptoms in the following pollen season and does not cause serious side-effects in seasonal allergic rhinitis due to grass pollen hypersensitivity.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 16/1 16-19

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale