Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2008 » Konjenital Petröz Apeks Kolesteatomları
 

Konjenital Petröz Apeks Kolesteatomları

Gökler A., Akın İ., Arslan M., Ceylan T., Sağıt M.

Konjenital petröz apeks kolesteatoması (KPAK) nadir görülen bir hastalıktır. Tanısı güçtür. Cerrahi olarak tedavisi gerekir. Bu yazıda kliniğimizde tedavi edilen 3 KPAK olgusu sunulmuştur. Tüm olgularda progresif fasiyal paralizi ve sensörinöral işitme kaybı izlenmiş, yapılan muayenelerinde intakt kulak zarı ile karşılaşılmıştır. Hastalara translabirentin transkoklear yaklaşımla fasiyal dekompresyon yapılmış ve kolesteatom kitlesi total eksize edilmiştir. Hastaların hiç birinde kolesteatoma rekürrensi izlenmemiş, tüm hastalarda fasiyal sinir fonksiyonlarında ilerleme gerçekleşmiştir. Petröz apeks bölgesinde görülebilen ve ayırıcı tanıda hatırlanması gereken diğer patolojiler ve cerrahi yaklaşım tartışılmıştır.

Congenital Petrous Apex Cholesteatomas

Gökler A., Akın İ., Arslan M., Ceylan T., Sağıt M.

Congenital cholesteatoma of the petrous apex (CCPA) is a rare entity. Diagnosis is difficult. They must be treated surgically. In this paper, three cases of CCPA managed in our clinic is presented. All of the cases had progresive facial palsy and sensorineural hearing loss and their tympanic membranes were intact in the physical examination. Patients underwent facial decompression using translabyrinthine transcochlear approach and cholesteatoma was totaly excised. None of the patients had cholesteatoma recurrence, facial functions improved in all patients. The other pathologies that can be seen in the petrous apex and must be remembered for differential diagnosis and surgical approach to those lesions were discussed.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 16/1 29-33

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale