Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2008 » Demir Eksikliği Anemisi ve İmmünite Arasındaki İlişki
 

Demir Eksikliği Anemisi ve İmmünite Arasındaki İlişki

Kürkçüoğlu S., Tunçel Ü., Genç S., Tuncay K.S., Özmen E.

Amaç: Çalışmamızın amacı yılda en az beş kez tonsillit atağı geçiren ve tonsillektomi uygulanan hastaların serum demir (sFe), demir bağlama kapasitesi (FeBK), hemoglobin (Hb), hematokrit (Htc) ve ortalama eritrosit hacmi (MCV) değerlerini, sık infeksiyon geçirmeyen çocuklardaki değerleriyle karşılaştırarak demir eksikliğinin immüniteyi olumsuz etkileyip etkilemediğini, infeksiyonların sıklığını artırıp artırmadığını araştırmaktır. Yöntem ve Gereçler : Çalışma grubu kronik tonsillit tanısıyla tonsillektomi uygulanan 31 çocuk hastadan, kontrol grubu ise infeksiyon dışı nedenlerle başvuran ve sık infeksiyon geçirmeyen 36 çocuk hastadan oluşturuldu. Tüm hastaların sFe, FeBK, Hb, Htc ve MCV değerleri ölçüldü. Bulgular: Çalışma ve kontrol grubu yaş ve cinsiyet yönünden benzerdi (p>0.05). Çalışma grubu 20 erkek (%64.5), 11 kız (%35.5) hastadan; kontrol grubu ise 18 (%50) erkek ve 18 (%50) kız hastadan oluşuyordu. Çalışma ve kontrol grupları arasında Hb düzeylerindeki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.001). sFe’nin, FeBK’nın, MCV ve Htc’ nin iki grup arasındaki farkı istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Sonuç: Kronik tonsillit tanısıyla tonsillektomi operasyonu uygulanan çocukların sFe, FeBK, Hb, Htc, MCV düzeylerini sık infeksiyon geçirmeyen çocuklarla karşılaştırdığımızda kronik tonsillitli çocukların sFe, Hb, Htc, MCV düzeylerinin daha düşük ve FeBK’nın daha yüksek olduğunu tespit ettik. Böylece Fe eksikliğinin immüniteyi olumsuz etkileyerek infeksiyonlara zemin hazırlayabileceği sonucuna vardık.

The Association Between Iron Deficiency and Immunity

Kürkçüoğlu S., Tunçel Ü., Genç S., Tuncay K.S., Özmen E.

Objective: The aim of the study is to determine the effects of serum iron deficiency on immunity by comparing serum iron (sFe), iron binding capacity (FeBC), hemoglobin (Hb), hematocrit (Htc), and mid corpuscular volume (MCV) values between the patients that underwent tonsillectomy with the diagnosis of chronic tonsillitis and the patients who did not have frequent infection attacks. Material and Methods: Study group was 31 patients who underwent tonsillectomy and control group was 36 patients who had been referred with non-infectious diseases. The values of sFe, FeBC, Hb, Htc, and MCV were measured of all patients. Findings: Study and control groups were similar about age and sex (p>0.05). The study group consisted of 20 males (64.5%), 11 females (35.5%); the control group consisted of 18 males (50%) and 18 females (50%). The difference between the two groups’ Hb levels were statistically significant (p<0.001). The difference between the two groups sFe, FeBC, MCV and Htc levels were statistically significant (p<0.05). Result: We determined that the patients who had chronic tonsillitis, had lower values of sFe, Hb, Htc and MCV and higher values of FeBC. In this manner we concluded that serum iron defficiency effects immunity negatively and leads infectious diseases.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 16/1 1-4

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale