Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2008 » Parafarengeal Kitlelere Yaklaşım
 

Parafarengeal Kitlelere Yaklaşım

Noyan B., Kazkayası M., Arıkan O.K.

Parafarengeal boşluk tümörleri oldukça nadirdir ve çoğunluka benigndirler. Pleomorfik adenom, parafarengeal boşluk tümörleri arasında en yaygın olanıdır. En sık parotis bezinin derin lobundan kaynaklanan bu tümörler, nadiren minör tükürük bezi kökenli olabilir. Parafarengeal tümörler genellikle asemptomatik olmakla birlikte rutin fizik muayene sırasında farkedilirler. Minör tükürük bezi kaynaklı tümörlerin büyük çoğunluğu maligndirler. En sık oral kavitede görülen bu tümörlere, parafarengeal bölgede nadiren rastlanır. Bu yazıda; anamnez, fizik muayene, görüntüleme yöntemleri ve ince iğne aspirasyon biyopsisi ile detaylı değerlendirilen ve trans-servikal yaklaşımla çıkarılan minör tükürük bezi kaynaklı biri pleomorfik adenom diğeri myoepitelyoma olan iki adet parafarengeal kitle olgusu sunulmuş ve literatür bulguları eşliğinde tartışılmıştır.

Approach to Parapharyngeal Masses

Noyan B., Kazkayası M., Arıkan O.K.

Parapharyngeal space tumors are rare entities. They are usually benign. Pleomorphic adenoma is the most common type of parapharyngeal space tumors. The most common site of origin for these tumors is the parotid gland and rarely, minor salivary glands. Parapharyngeal tumors are generally asymptomatic and detected during physical examination. Majority of the tumors with minor salivary gland origin have a malign nature. These tumors are most commonly located in the oral cavity and rarely in the parapharyngeal space. This report has presented two cases of parapharyngeal mass, one myoepithelioma and one pleomorphic adenoma with minor salivary gland origin, which were evaluated in detail through history, physical examination, imaging methods, and fine needle aspiration method and removed through trans-cervical approach. Both cases were also discussed in the light of the literature.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 16/2 87-92

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale